Türkiye'de Toplumsal Deprem Bilinci Paneli Gerçekleştirildi

04 Nis, 2024

İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Acil Afet Komisyonu, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü iş birliğiyle Haliç Uygulama ve Araştırma Yerleşkesinde gerçekleştirilen “Türkiye’de Toplumsal Deprem Bilinci Paneli” gerçekleştirildi. 

Acil Afet Komisyonu Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Yiğit Şakar, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yüksel, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yerine getirilmesi gereken hususlara dikkat çekildi.

Moderatörlüğü Prof. Dr. İlhan Osmanşahin’in yaptığı panel açılış konuşmalarıyla başladı. Arş. Gör. Hilal Taşkın, “Toplum Afet Bilincinin Geliştirilmesi Kapsamında Çocuk Afet Kitaplarının İncelenmesi” adlı sunumuyla deprem bilincinin çocuklara kazandırılması konusunda önemli bilgiler verdi. Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Burak Çatlıoğlu ise “Afet Risklerinin Azaltılmasında Jeofizik Mühendisliği Uygulamaları” konusunda katılımcılara detaylı bilgiler aktardı.

Prof. Dr. İlhan Osmanşahin’in depremlerin önceden fark edilmesine yönelik açıklamalarının ardından, panelistler katılımcıların sorularını cevapladılar. Etkinlik, konuşmacılara plaket takdimi ve katılımcılar arasında bilgi alışverişiyle son buldu. Bu tür bilinçlendirme etkinliklerinin toplumda afet bilincinin artırılmasında önemli bir rol oynadığına vurgu yapıldı.