Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (İRUFİZMER)

İRUFİZMER 07/12/2020 tarihli 31327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ kapsamında faaliyete başlamıştır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (İRUFİZMER) toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, egzersiz ve spor yapan bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanlarında uygulama, araştırma, eğitim ve hizmet konularında çalışmalar yapmak amacıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde kurulmuş bir kurumdur İRUFİZMER’ e hastalar, sağlıklı bireyler, öğrenciler ve araştırmacılar doğrudan İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü aracılığıyla ve anlaşmalı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşların yönlendirmesiyle başvurabilmektedir.

Fizik tedavi değerlendirme ve tedavileri ile sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite ve egzersiz önerileri merkezimizde Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde çalışmalarını sürdüren hekim ve fizyoterapist öğretim üye ve elemanları gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, merkez bünyesinde çeşitli kurs, seminer, sempozyum, panel ve kongrelerle klinisyen, akademisyen, hastalar, sağlıklı bireyler ve öğrenciler eğitilmektedir. Merkez bünyesinde Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerine yönelik araştırmalar planlanarak alanında yetkin akademisyenler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

Merkezin Amaçları

• Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında toplum sağlığını negatif yönde etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren güncel konularda araştırmalar yapmak.

• Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerine ve uygulama yapmalarına katkı sağlamak.

• Üniversite öğrencisi, personeli, personel yakınları ve bölge halkına sağlık hizmetleri vermek, ayakta veya yatarak teşhis ve tedavi hizmeti sunmak. Bu amaçla gerektiğinde Rektörlük onayı ile İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi İşletmesi üzerinden personel istihdam etmek ya da hizmet satın almak.

• TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerine yönelik araştırmalar planlayarak fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yetkin akademisyenlerin çalışmalarıyla bilime katkıda bulunmak.

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak güncel projeler üretmek.

• Faaliyet alanına giren konularda konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, bu toplantılarda Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyen ve öğrencilerinin aktif rol almasını sağlamak.

• Merkez bünyesinde yapılan araştırma ve uygulamalar konusunda kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı ile yayın faaliyetlerinde bulunmak.

• Araştırma merkezinin hedefleri doğrultusunda AR-GE çalışmaları yapmak ve yaptırmak, gerekirse amaca uygun büro, iş yeri, laboratuvar, bina, araç ve benzeri  kiralamak.

• Üniversite personeli, öğrencisi ya da bölge halkına fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti veren merkezler kurmak ve gerekirse bu merkezleri gerektiğinde İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi İşletmesiyle bağlantılı olarak işletmek ya da anlaşmalı bir kuruma işlettirmek.

• Merkezin amacını gerçekleştirmede ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak