Türk Dili Bölümü

Hakkımızda

Türk Dili; dünyanın en eski ve en zengin dillerinden biridir ve bugün yaklaşık 200 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Türkçe, dünyanın en çok konuşulan beş dilinden biridir. Bugün dünyada yazı dili olarak 21 Türk lehçesi ve geçmiş dönemlerde çok sayıda tarihî Türk lehçesi vadrdır. Türk Dili bilim dalı, çağdaş veya tarihî tüm Türk lehçelerini araştıran, bu lehçelere ait edebî eserleri dilbilimsel olarak inceleyen bir bilim dalıdır.

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde zorunlu ortak ders olarak okutulan Türk Dili dersinin amacı: Yükseköğrenim gören her bireye ana dilinin yapısını ve işleyiş özelliklerini kavratmak, Türkçeyi yazılı ve sözlü iletişim aracı olarak güzel ve doğru kullanabilmeyi öğretmek, ana dilini her açıdan iyi bilen ve iyi kullanan kişiler yetiştirmek, farklı alanlarda eğitim gören öğrencilerimize ana dil bilincini ve sevgisini kazandırmak, mesleki yönden çeşitli bilgilerle donanmış bireyleri Türk dilinin tarihi, bugünü, özellikleri, yapısı, anlam incelikleri vb. yönlerden aydınlatmaktır. Ayrıca Türk edebiyatının türleri, dönemleri, önemli şahsiyetleri vb. konularda gereken bilgiler verilerek öğrencilerin Türk edebiyatı alanındaki bilgilerinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu bilgiler verilirken dünya edebiyatının önemli konularına ve temsilcilerine de yer verilmektedir.

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde Türk Dili dersleri; videolar, canlı dersler, sunumlar, dokümanlar oluşturularak, modern teknolojinin tüm imkânları kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir. Üniversitemiz; ana dil bilincine sahip, bu konuda bilgili ve donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.