Misyon ve Vizyon

Misyon

Yüzyıllardır medeniyetler arasında adeta bir kültür köprüsü görevi yaparak kazanmış olduğu zengin bilgi birikiminin yanı sıra çağdaş ve evrensel düşünce yapısına sahip olan, vatan sevgisi ve milli değerlerin kıymetini iyi bilen Rumeli Felsefesi doğrultusunda her türlü dogma, kalıp ve ezberden sıyrılan, farkları ve ayrıntıları yakalayabilen, bağımsız fikir ve düşünce üretebilen, tartışma kültürüne sahip, eleştirel ve sorgulayıcı olduğu kadar analitik, kavramsal, çözüm odaklı ve yaratıcı düşünebilen bireyleri topluma kazandırmaktır. 

 

Vizyon

Hizmette paydaş memnuniyetinin göz önüne alındığı, sürekli gelişen, atılgan, dinamik, rekabet gücü yüksek, ulusal ve uluslararası değerleri ön plana alan ve değer katan bir dünya üniversitesi olmaktır.

 

Temel Değerler

“Her türlü bilgiden önce ahlak” anlayışı,

Milli değerlere hassasiyet,

İnançlara ve farklılıklara saygı,

Çevreye duyarlılık,

Haklara saygı ve hukukun üstünlüğü, 

Yönetimde ve akademik yaşamda katılımcılık,

Bireylerin düşünce ve ideallerine saygı,

Disiplinler arası yaklaşım,

Kalıp ve ezberleri yıkma,

Sürekli değişim ve iyileştirme,

Eğitim ve öğretimde eleştirel ve özgür düşünceyi temel alma,

Öğrenci odaklı eğitim-öğretim

 

Hedefler

Üniversitemizde, sürekli ve sınıf dışında devam eden etkinliklerle öğrencinin kişisel gelişimine katkı sağlanıp iletişim yetenekleri güçlendirilirken çok yönlü olarak bilim ve sanatın tartışılabildiği düşünsel bir ortam oluşturularak öğrenciler tarafından bilginin nasıl öğrenileceğinin kavranması ve öğrenme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.