Yönetim Kurulu

Madde 15 

a.Kuruluş ve işleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

b.Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
  2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak,
  3. Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,
  4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
  5. Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Hazım Tamer DODURKA Rektör V.
Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü GÜNDÜZ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet CAN Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Cengizhan YİĞİTLER Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mustafa KARA Seçilmiş Temsilci
Prof. Dr. Kenan SÖNMEZ Seçilmiş Temsilci
Prof. Dr. Cengizhan YİĞİTLER Seçilmiş Temsilci
Muhammed Suad UZUN Genel Sekreter Yrd.