Yönetim Kurulu

İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunun görevleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 15/b-1 maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

  1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
  2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Mütevelli Heyetine sunmak,
  3. Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,
  4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
  5. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Yönetim Kurulu

 

Prof. Dr. Salih AYNURAL Rektör
Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İlyas Erdal KEREY Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Murat TONBUL İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilci Üyesi
Prof. Dr. Kenan SÖNMEZ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temsilci Üyesi
Prof. Dr. Cengizhan YİĞİTLER Sanat ve Tasarım Fakültesi Temsilci Üyesi