Yönetim Kurulu


Madde 15 

a.Kuruluş ve işleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

b.Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
  2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak,
  3. Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,
  4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
  5. Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.


İstanbul Rumeli Üniversitesi Yönetim Kurulu


Prof. Dr. Hazım Tamer DODURKA

Rektör

Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ahmet CAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ömer ÇETİN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Beyhan BOLAK HİSARLIGİL

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mustafa KARA

Seçilmiş Temsilci

Prof. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK

Seçilmiş Temsilci

Prof. Dr. Abdullah Kadir DABBAĞOĞLU

Seçilmiş Temsilci


Designneuro