Yönetim Kurulu

Madde 15 

a.Kuruluş ve işleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

b.Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
  2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak,
  3. Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,
  4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
  5. kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

   
İSTANBUL   RUMELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ   
   
Prof. Dr. Mustafa KARA   
Rektör V.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Rektör Uhdesinde)
   
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN   
   
İktisadi   İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı   
   
Prof. Dr. Neşe ATİK   
   
Sanat   Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.   
   
Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER    
   
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı   
   
Prof. Dr. Mehmet Yavuz TAŞKIRAN   
   
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı  
   
Prof. Dr. Yazile SAYIN   
   Seçilmiş   Temsilci   
   
Prof. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK   
Seçilmiş   Temsilci   
   
Prof. Dr. Abdullah Kadir DABBAĞOĞLU
Seçilmiş   Temsilci