Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Kurulu

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN Rektör Yrd. / Başkan
Prof. Dr. Ahmet CAN Üye
Prof. Dr. Ömer ÇETİN Üye
Doç. Dr. Çiğdem ÖNER Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sibel DOĞAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çiğdem ZAĞRA Üye
Dr. Öğr. Üyesi Aylin TÜRKSEVER TETİKER Üye
Dr. Öğr. Üyesi Arman ATASOY Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ERBAŞ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK Üye
Arş. Gör. Çağlar ÖZDEMİR Sekretarya