Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Kurulu

   
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR   PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ   
   
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN    
   
Rektör Yrd. / Başkan   
   
Prof. Dr. Ahmet CAN   
   
Üye   
   
Prof. Dr. İbrahim YÜKSEL   
   
Üye   
   
Prof. Dr. Ömer ÇETİN   
   
Üye   
   
Doç. Dr. Çiğdem ÖNER   
   
Üye   
   
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çiğdem ZAĞRA   
   
Üye   
   
Dr. Öğr. Üyesi Aylin TÜRKSEVER TETİKER   
   
Üye   
   
Dr. Öğr. Üyesi Arman ATASOY   
   
Üye   
   
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ERBAŞ   
   
Üye   
   
Dr. Öğr. Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK   
   
Üye   
   
Arş. Gör. Çağlar ÖZDEMİR   
   
Sekreterya