Covid-19 Hastalığı ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu

Covid-19 Hastalığı ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu

Prof. Dr. Ömer ÇETİN Başkan
Aylin SUÇIKARAN Genel Sekreter
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ERBAŞ Kalite Komisyonu   Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇİLOĞLU Kadıköy Kampüs   Temsilcisi
Mevlüt KAYNAR Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Temsilcisi
Ufuk ÇAPKUR Destek Hizmetleri   Daire Başkanlığı Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe TANŞU Meslek Yüksekokullar   Temsilcisi
Dilek AKSAKAL Öğrenci İşleri   Başkanlığı Temsilci
Fisun ÇALIŞKAN Personel Daire   Başkanlığı Temsilci
Öğr. Gör. Serap DAŞ Haliç Kampüs   Temsilcisi
İpek ŞERİFOĞLU İş Yeri İş Sağlığı   Güvenlik Uzmanı Temsilcisi
Gülsüm SİNPON Raportör