Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonu

YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABUL KOMİSYONU
Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR Rektör Yardımcısı / Başkan
Dr. Öğr.Üyesi   Aylin TÜRKSEVER TETİKER Üye
Öğr. Gör.   Kıvanç İLHAN Üye
Dilek AKSAKAL Öğrenci İşleri Daire   Başkanı/Üye