Kalite Süreci Takip Birimi

Kalite Süreci Takip Birimi Kalite Komisyonu tarafından, çalışma alanı ile ilgili gerek duyulan konularda çalışmalar yapmak üzere, bir birim yöneticisi, iki yönetici yardımcısı ve farklı birimlerden iki üyeden oluşturulur.

 

   
GÖREV   
   
ADI   SOYADI   
   
Yönetici   
   
Dr. Öğr. Üyesi Semra BAYSAN   
   
Yönetici Yardımcısı   
   
Öğr. Gör. Melek CEYLAN   
   
Yönetici Yardımcısı   
   
Öğr. Gör. Burcu GÜLDÜREN   
   
Üye   
   
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed VAPUR   
   
Üye   
   
Öğr. Gör. Gül UÇAR   
   
Üye   
   
Yelda DOĞAN   
   
Üye(Raportör)   
   
Arş. Gör. Doğa Hazal GÜNAYDIN   

 

 

Kalite Süreci Takip Biriminin Görev ve Sorumlulukları

a) Kalite Komisyonunun çalışma alanı ile ilgili Kalite Komisyonu Başkanının talimatıyla gerek duyulan konularda çalışmalar yapmak,

b) Akademik ve idari birim kalite komisyonlarının çalışmalarına destek vermek,

c) Akademik ve idari birim kalite komisyonlarından gelen raporları birleştirerek Kurum İç Değerlendirme Raporunu tamamlamak,

ç) Dış değerlendirme için gerekli hazırlıkları birim kalite komisyonları ile koordinasyon halinde yerine getirmektir.