Kalite Süreci Takip Birimi


Kalite Süreci Takip Birimi Kalite Komisyonu tarafından, çalışma alanı ile ilgili gerek duyulan konularda çalışmalar yapmak üzere, bir birim yöneticisi, iki yönetici yardımcısı ve farklı birimlerden iki üyeden oluşturulur.


GörevAdı Soyadı
YöneticiDr. Öğr. Üyesi Yıldırım Erbaş
Yönetici YardımcısıDr. Öğr. Üyesi Fulya Kıvılcım
Yönetici Yardımcısı
Öğr. Görevlisi Ayşe Tanşu
ÜyeArş. Gör. Ömer Murat Urhan
ÜyeArş. Gör. Abdullah Yavuz 


Kalite Süreci Takip Biriminin Görev ve Sorumlulukları

a) Kalite Komisyonunun çalışma alanı ile ilgili Kalite Komisyonu Başkanının talimatıyla gerek duyulan konularda çalışmalar yapmak,

b) Akademik ve idari birim kalite komisyonlarının çalışmalarına destek vermek,

c) Akademik ve idari birim kalite komisyonlarından gelen raporları birleştirerek Kurum İç Değerlendirme Raporunu tamamlamak,

ç) Dış değerlendirme için gerekli hazırlıkları birim kalite komisyonları ile koordinasyon halinde yerine getirmektir.

Designneuro