Kalite Komisyonu


Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 16. Maddesi Uyarınca Aşağıdaki Üyelerden Oluşturulmuştur.Görev

Adı Soyadı
   
Rektör / Komisyon Başkanı   
   
Prof. Dr. Hazım Tamer DODURKA   
   
Kalite'den Sorumlu Rektör Yrd. /   Üye    
   
Prof. Dr. Beyhan BOLAK   HİSARLIGİL   
   
Rektör Yrd. / Üye   
   
Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL   
   
İktisadi İdari ve Sosyal   Bilimler Fakültesi / Üye   
   
Prof. Dr. Ahmet Mucip   GÖKÇEN    
   
Mühendislik ve Doğa Bilimleri   Fakültesi / Üye   
   
Prof. Dr. Ahmet CAN   
   
Sanat Tasarım ve Mimarlık   Fakültesi   
   
Prof. Dr. Beyhan BOLAK HİSARLIGİL   
   
Spor Bilimleri Fakültesi / Üye   
   
Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER   
   
Sağlık Bilimleri Fakültesi   
   
Prof. Dr. Ömer ÇETİN   
   
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   
   
Prof. Dr. A. Kadir DABBAĞOĞLU   
   
Meslek Yüksekokulu / Üye   
   
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ERBAŞ   
   
Sağlık Hizmetleri Meslek   Yüksekokulu / Üye   
   
Öğr. Gör. Ayşe TANŞU   
   
İdari ve Mali İşler Daire   Başkanı V. / Üye   
   
Aylin SUÇIKARAN   
   
Öğrenci Konseyi Başkanı / Üye   
   
Ebrar Kamile HAKSEVER   
   
Sekreterya   
   
Öğr. Gör. Sevcan ŞENKALOĞLU   


Komisyonun görevleri aşağıdaki şekildedir:

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme
çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya, onanlanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında anasayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermektir.

Designneuro