Kalite Komisyonu

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 16. Maddesi Uyarınca Aşağıdaki Üyelerden Oluşturulmuştur.

 

Prof. Dr. Mustafa KARA Rektör V. / Komisyon Başkanı
Prof. Dr. İbrahim YÜKSEL Enstitü Müdürü / Üye
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Ahmet CAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Ömer ÇETİN Sağlık Bilimleri Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER Spor Bilimleri Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Mustafa KARA Meslek Yüksekokulu / Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe TANŞU Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Üye
Dr. Öğr. Üyesi Zeki ANIT Rektör Danışmanı / Üye
Aylin SUÇIKARAN Genel Sekreter  / Üye
Ender ARSLAN Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi
Öğr. Gör. Gamze YETGİN Sekreterya