Kalite Komisyonu

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 16. Maddesi Uyarınca Aşağıdaki Üyelerden Oluşturulmuştur.

 

KALİTE KOMİSYONU
Prof.   Dr. Mustafa KARA Rektör V. /   Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Ahmet CAN Kaliteden   Sorumlu Rektör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Sibel DOĞAN Enstitü   Müdürü / Üye
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN İktisadi   İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Ahmet CAN Mühendislik   ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Ömer ÇETİN Sağlık   Bilimleri Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER Spor   Bilimleri Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Neşe ATİK Sanat   Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Üye
Öğr. Gör. Şebnem TAMER Meslek   Yüksekokulu / Üye
Öğr. Gör. Güler BÜYÜKYILMAZ Sağlık   Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Üye
Aylin SUÇIKARAN Genel   Sekreter / Üye
Yelda DOĞAN Yazı   İşleri Ofisi/Üye
Dr. Öğr. Üyesi Semra BAYSAN Kalite   Süreci Takip Birimi Yöneticisi/Üye
Öğr. Gör. Melek CEYLAN Kalite   Süreci Takip Birimi Yönetici Yardımcısı/Üye
Ender ARSLAN Kalite   Komisyonu Öğrenci Temsilcisi
Öğr. Gör. Gamze YETGİN Sekretarya