Kalite Komisyonu


Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 16. Maddesi Uyarınca Aşağıdaki Üyelerden Oluşturulmuştur.KALİTE   KOMİSYONU
Prof. Dr. Hazim Tamer DODURKA Rektör / Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi   Zeki ANIT Genel Sekreter/ Üye
Prof. Dr.   Ahmet Mucip GÖKÇEN İktisadi İdari ve   Sosyal Bilimler Fakültesi / Üye
Prof. Dr.   Ahmet CAN Mühendislik ve Doğa   Bilimleri / Üye
Prof. Dr.   Hüseyin Can İKİZLER Spor Bilimleri   Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Oğuz   ÖZYARAL Rektör Yrd. / Üye
Prof. Dr.   Beyhan BOLAK HİSARLIGİL Rektör Yrd. / Üye
Dr. Öğr. Üyesi   Yıldırım Erbaş Meslek Yüksekokulu /   Üye
Öğr. Gör. Ayşe   Tanşu Sağlık Hizmetleri   Meslek Yüksekokulu / Üye
Aylin   SUÇIKARAN İdari ve Mali İşler   Daire Başkanı V. / Üye
Ebrar Kamile   AKSEVER Öğrenci Konseyi   Başkanı / Üye
Öğr.   Gör. Sevcan Şenkaloğlu Sekreterya
Designneuro