Belgeler


Kurum İç Değerlendirme Raporları

 • 2018 Kurum İç Değerlendirme Raporunu görüntülemek için TIKLAYINIZ  
 • 2019 Kurum İç Değerlendirme Raporunu görüntülemek için TIKLAYINIZ
 • 2020 Kurum İç Değerlendirme Raporunu görüntülemek için TIKLAYINIZ
 • 2021 Kurum İç Değerlendirme Raporunu görüntülemek için TIKLAYINIZ

Performans Göstergeleri

 •  2020 Performans Göstergeleri Tablolarını görüntülemek için TIKLAYINIZ
 •  2020 Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGRB) için TIKLAYINIZ
 • 2021 Performans Göstergeleri için TIKLAYINIZ

 Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ek Raporu

 • Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ek Raporunu Görüntülemek için TIKLAYINIZ

Kalite Belgelerimiz

Yükseköğretim Kalite Kurulu

 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği TIKLAYINIZ 
 • Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu TIKLAYINIZ
 • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu TIKLAYINIZ
 • YÖKAK Etik Kuralları için TIKLAYINIZ
 • Rubrik Değerlendirme Formu TIKLAYINIZ
 • Alt Ölçütler Rehberi TIKLAYINIZ
 • Uzaktan Eğitimde Kalite Güvence Ölçütleri TIKLAYINIZ
 • Uzaktan Eğitimde Kalite Güvence Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi TIKLAYINIZ

Anketler

 • Akademik Personel Memnuniyet Anketi görüntülemek için TIKLAYINIZ
 • Dış Paydaş Anketi görüntülemek için TIKLAYINIZ
 • Eğitimcilerin Eğitimi Programı Memnuniyet Anketi görüntülemek için TIKLAYINIZ
 • Toplumsal Katkı Etkinliği Memnuniyet Anketi görüntülemek için TIKLAYINIZ
 • İdari Personel Memnuniyet Anketi görüntülemek için TIKLAYINIZ
 • İş Dünyası Memnuniyet Anketi görüntülemek için TIKLAYINIZ


Designneuro