Belgeler


Kurum İç Değerlendirme Raporları

 • 2018 Kurum İç Değerlendirme Raporunu görüntülemek için TIKLAYINIZ  
 • 2019 Kurum İç Değerlendirme Raporunu görüntülemek için TIKLAYINIZ
 • 2020 Kurum İç Değerlendirme Raporunu görüntülemek için TIKLAYINIZ
 • 2021 Kurum İç Değerlendirme Raporunu görüntülemek için TIKLAYINIZ
 • 2022 Kurum İç Değerlendirme Raporunu görüntülemek için TIKLAYINIZ

Performans Göstergeleri

 • Performans Göstergeleri Tablosunu görüntülemek için TIKLAYINIZ.

Kurumsal Geri Bildirim Raporu

 •  Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) için TIKLAYINIZ


Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ek Raporu

 • Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ek Raporunu Görüntülemek için TIKLAYINIZ

Kalite Belgelerimiz

Yükseköğretim Kalite Kurulu

 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği TIKLAYINIZ 
 • Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu TIKLAYINIZ
 • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu TIKLAYINIZ
 • Değerlendirme Programları Kılavuzu TIKLAYINIZ
 • YÖKAK Etik Kuralları için TIKLAYINIZ
 • Rubrik Değerlendirme Formu TIKLAYINIZ
 • Alt Ölçütler Rehberi TIKLAYINIZ
 • Uzaktan Eğitimde Kalite Güvence Ölçütleri TIKLAYINIZ
 • Uzaktan Eğitimde Kalite Güvence Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi TIKLAYINIZ

Anketler

 • Akademik Personel Memnuniyet Anketi görüntülemek için TIKLAYINIZ
 • Dış Paydaş Anketi görüntülemek için TIKLAYINIZ
 • Eğitimcilerin Eğitimi Programı Memnuniyet Anketi görüntülemek için TIKLAYINIZ
 • Toplumsal Katkı Etkinliği Memnuniyet Anketi görüntülemek için TIKLAYINIZ
 • İdari Personel Memnuniyet Anketi görüntülemek için TIKLAYINIZ
 • İş Dünyası Memnuniyet Anketi görüntülemek için TIKLAYINIZ


Designneuro