Belgeler

Kurum İç Değerlendirme Raporları

 • 2018 Kurum İç Değerlendirme Raporunu görüntülemek için TIKLAYINIZ  

 • 2019 Kurum İç Değerlendirme Raporunu görüntülemek için TIKLAYINIZ

 • 2020 Kurum İç Değerlendirme Raporunu görüntülemek için TIKLAYINIZ

 • 2021 Kurum İç Değerlendirme Raporunu görüntülemek için TIKLAYINIZ

 • 2022 Kurum İç Değerlendirme Raporunu görüntülemek için TIKLAYINIZ

 • 2023 Kurum İç Değerlendirme Raporunu görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Performans Göstergeleri

 • Performans Göstergeleri Tablosunu görüntülemek için TIKLAYINIZ.

 

Kurumsal Geri Bildirim Raporu

 •  2020 Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) için TIKLAYINIZ

 

Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ek Raporu

 • Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ek Raporunu Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Kalite Belgelerimiz

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu

 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği TIKLAYINIZ  

 • Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu TIKLAYINIZ 

 • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu TIKLAYINIZ 

 • Değerlendirme Programları Kılavuzu TIKLAYINIZ  

 • YÖKAK Etik Kuralları için TIKLAYINIZ 

 • Rubrik Değerlendirme Formu TIKLAYINIZ 

 • Alt Ölçütler Rehberi TIKLAYINIZ 

 • Uzaktan Eğitimde Kalite Güvence Ölçütleri TIKLAYINIZ

 • Uzaktan Eğitimde Kalite Güvence Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi TIKLAYINIZ

 

Anketler

 • Akademik Personel Memnuniyet Anketi görüntülemek için TIKLAYINIZ

 • Dış Paydaş Anketi görüntülemek için TIKLAYINIZ

 • Eğitimcilerin Eğitimi Programı Memnuniyet Anketi görüntülemek için TIKLAYINIZ

 • Toplumsal Katkı Etkinliği Memnuniyet Anketi görüntülemek için TIKLAYINIZ

 • İdari Personel Memnuniyet Anketi görüntülemek için TIKLAYINIZ

 • İş Dünyası Memnuniyet Anketi görüntülemek için TIKLAYINIZ