Yayın Komisyonu

YAYIN KOMİSYONU  
Prof. Dr. Ahmet CAN Başkan
Prof. Dr. Ömer ÇETİN Üye
Doç. Dr.  Çiğdem ÖNER Üye