Yayın Komisyonu

YAYIN KOMİSYONU  
Ahmet CAN Başkan
Prof. Dr. Ömer ÇETİN Üye
Doç. Dr.  Çiğdem ÖNER Üye
Prof. Dr. Hakan HİSARLIGİL Üye
Öğr. Gör. Başak TÜRKMEN Sekreterya