Sağlık, Kültür Ve Spor Dai̇re Başkanlığı

Misyon

Başkanlığımız, öğrencilerimizi ve personelimizi beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla, çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak, spor ve sosyal faaliyet alanlarında gereksinimleri doğrultusunda hizmet vermektedir.

 

Vizyon

Verilen tüm hizmet alanlarında öğrenci ve personele yönelik, kaynaklarını verimli kullanan, bilgi teknoloji ile donatılmış öncü bir birim olmaktır. Yıllık SKS Faaliyet Planı kapsamında günlük, haftalık ve aylık etkinlikler düzenlenerek, sosyal yaşamın desteklenmesi planlanmaktadır.