Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, geliştirmek, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla, güncel ve bilimsel yöntemlerle yeterli ve kaliteli seviyelerde beslenme, barınma, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunarak başkanlığımıza bağlı öğrenci kulüplerimiz ile öğrencilerimizin akademikten sanata, spordan kültüre birçok alanda gerçekleştirmek istediği etkinliklere destek vermektedir.

Öğrencilerini, insani ve etik değerlere sahip, liderlik yeteneklerini keşfetmiş ve geliştirmiş, eleştirel düşünebilen, yetkin, yaratıcı ve bilinçli bireyler olarak mezun edip topluma kazandırmayı hedeflemektedir. 

Daire Başkanlığımız bünyesinde, öğrencimizin üniversite adaptasyonundan, farklı alanlarda gelişmek, yetkinlik kazanmak isteyen, sosyalleşmek ve takım ruhu ile çalışmak isteyen tüm öğrencilerimize, kulüp etkinliklerinden kariyer planına, psikolojik destek ihtiyaçlarına kadar yönlendirilmeye ve desteğe ihtiyaç duyduğunuz,  akademik dışında tüm alanlarda siz değerli aktif öğrenim gören ve mezun öğrencilerimizin yanındayız!