Çalışma Grupları

A. LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE

BİRİM SORUMLU
Liderlik, Yönetim ve Kalite Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ömer ÇETİN
Kalite Komisyonu Öğr. Gör. Gamze YETGİN
Kalite ve İnsan Kaynakları Ofisi Dr. Öğr. Üyesi Semra BAYSAN
Mali ve İdari İşler Aylin SUÇIKARAN
Kariyer Mezun Takip Merkezi Ebru BİBEROĞLU
Eğitim ve Öğretim Koordinatörlüğü Prof. Dr. Beyhan BOLAK HİSARLIGİL
BOLOGNA Eşgüdüm Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Kemal Hakan TEKİN

 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

BİRİM SORUMLU
Eğitim ve Öğretim Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Beyhan BOLAK HİSARLIGİL
SKS Dr. Öğr. Üyesi Zeki ANIT
Kalite ve İnsan Kaynakları Ofisi Dr. Öğr. Üyesi Semra BAYSAN
Engelli Öğrenci Birimi Öğr. Gör. Elif TÜREL
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Dilek AKSAKAL
Personel Daire Başkanlığı Fisun ÇALIŞKAN
UZEM Öğr. Gör. Elif TÜREL
Kütüphane Daire Başkanlığı Sinem ÇELİKTAŞ
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Muhammed ÇOBAN
Kariyer ve Mezun Takip Merkezi Ebru BİBEROĞLU
SEM Öğr. Gör. Serap DAŞ

 

 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

BİRİM SORUMLU
Araştırma ve Geliştirme Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İbrahim YÜKSEL
BAP Dr. Öğr. Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK
Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı Aylin SUÇIKARAN
Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu  Prof. Dr. Ahmet CAN

 

 

D. TOPLUMSAL KATKI

BİRİM SORUMLU
Toplumsal Katkı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL
SKS Dr. Öğr. Üyesi Zeki ANIT
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Aylin SUÇIKARAN
SEM Öğr. Gör. Serap DAŞ