Çalışma Grupları

A. LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE

    
BİRİM     
    
ADI SOYADI     
   
Liderlik, Yönetim ve Kalite Çalışma Grubu   Başkanı    
   
Prof. Dr. Ahmet CAN    
   
Eğitim ve Öğretim Koordinatörlüğü    
   
Prof. Dr. Ömer ÇETİN    
   
Kalite ve İnsan Kaynakları Ofisi    
   
Dr. Öğr. Üyesi Özge GÜL    
   
BOLOGNA Eşgüdüm Komisyonu    
   
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Hakan TEKİN    
   
Genel Sekreterlik    
   
Aylin SUÇIKARAN    
   
Kalite Komisyonu    
   
Öğr. Gör. Gamze YETGİN    
   
Eğitim ve Öğretim Koordinatörlüğü   
   
Arş. Gör. Merve KIRMACI   
   
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı    
   
Mevlüt KAYNAR   

 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

   
BİRİM   
   
ADI SOYADI   
   
Eğitim ve Öğretim Çalışma Grubu Başkanı   
   
Prof. Dr. Ömer ÇETİN   
   
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı   
Mevlüt KAYNAR
   
Kalite ve İnsan Kaynakları Ofisi   
   
Dr. Öğr. Üyesi Özge GÜL   
   
Engelli Öğrenci Birimi   
   
Öğr. Gör. Elif TÜREL   
   
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı   
   
Dilek AKSAKAL   
   
Personel Daire Başkanlığı   
   
Fisun ÇALIŞKAN   
   
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi   
   
Öğr. Gör. Abdullah YAVUZ   
   
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı   
   
Sinem ÇELİKTAŞ   
   
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı   
   
Ufuk ÇAPKUR   
   
Sürekli Eğitim Merkezi   
   
Öğr. Gör. Serap DAŞ   

 

 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

   
BİRİM   
   
ADI SOYADI   
   
Araştırma ve Geliştirme Çalışma Grubu Başkanı   
   
Prof. Dr. Ahmet CAN   
   
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)    
   
Dr. Öğr. Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK   
   
Strateji ve Bütçeleme Daire Başkanlığı   
   
Eren DORUK   

 

 

D. TOPLUMSAL KATKI

   
BİRİM   
   
ADI SOYADI   
   
Toplumsal Katkı Çalışma Grubu Başkanı   
   
Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR   
   
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı   
Mevlüt KAYNAR
   
Strateji ve Bütçeleme Daire Başkanlığı   
   
Eren DORUK   
   
Sürekli Eğitim Merkezi   
   
Öğr. Gör. Serap DAŞ   
   
Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İRUÇAM)   
   
Arş. Gör. Erdem EREN   
   
Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Ofisi   
   
Prof. Dr. Beyhan BOLAKHİSARLIGİL   
   
Arkeolojik Araştırmalar Merkezi   
   
Prof. Dr. Neşe ATİK