Yatay Geçiş Sıkça Sorulan Sorular

•    Yatay geçiş nedir?
Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencilerin farklı ya da eşdeğer diploma programına, genel not ortalaması veya merkezi yerleştirme puanı ile kurumiçi/kurumlararası yatay geçiş yapma imkânı sağlanmasıdır.


•    Başvurumu nereden yapabilirim?
Başvurularınızı web sitemiz üzerinden online olarak yapabilirsiniz.


•    Nasıl yatay geçiş yapabilirim?
Kurumiçi ve kurumlararası yatay geçiş işlemlerinde iki yöntem bulunmaktadır. Bunlar;
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde 1): Mevcut yükseköğretim kurumunda asgari bir yarıyıl öğrenim görme koşulu ile kayıt olduğunuz yıl aldığınız puan, yatay geçiş yapmak istediğiniz programın taban puanına eşit ya da yüksek ise Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapabilirsiniz. Yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ nda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilirler. 

Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş: 4.00 üzerinden 2.29 ortalama şartı ile  ÖSYS/YKS puanının yüzde 40’ ı hesaplandıktan sonra çıkan değerler toplanarak program için belirlenen yatay geçiş kontenjanına yerleşmeye hak kazanan adaylar belirlenir. Lisans bölümlerinde üçüncü ve beşinci yarıyıl, ön lisans programlarında ise ikinci ve üçüncü yarıyılda genel not ortalaması ile eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilirsiniz. Genel not ortalaması ile kurumiçi yatay geçiş için, merkezi sınava girdiğiniz yıl itibariyle geçmek istediğiniz diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığınız merkezi yerleştirme puanınızın, geçmek istediğiniz diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 

•    Açık veya uzaktan öğretim programından örgün öğretime yatay geçiş yapabilir miyim?
Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 (3.15) ve üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.


•    İkinci öğretim programından birinci öğretime yatay geçiş yapabilir miyim?
İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde genel not ortalaması ile yatay geçiş yapabilirler. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişte ise sınıfın ilk yüzde onunda bulunma şartı aranmamaktadır.


•    Yatay geçiş yaparsam bursum kesilir mi?
Yatay geçiş yapmanız durumunda mevcut yükseköğretim kurumundaki bursunuz kesilir ancak Üniversitemizin yatay geçiş yapan öğrencilere sağladığı burs imkânlarından faydalanabilirsiniz.


•    Yatay geçiş kontenjanlarına nereden ulaşabilirim?
Kontenjanlarımıza web sitemiz üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

 

•    Muaf olacağım dersler neye göre belirleniyor ve kaçıncı sınıftan başlarım?
Yatay geçiş yapmak istediğiniz bölüm/programın bağlı bulunduğu Fakülte/MYO’ nun Muafiyet ve İntibak Komisyonu tarafından belgeleriniz değerlendirilir. Mevcut bölümde aldığınız ve başarılı olduğunuz dersler, geçiş yapacağınız bölümün dersleri ile içerik ve kredi açısından karşılaştırılır ve uygun görülen derslerden muaf sayılırsınız.


•    Hazırlık sınıfında kayıtlıyım, yatay geçiş yapabilir miyim?
Hazırlık sınıfında öğrenim görüyorsanız yalnızca merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapma imkânınız bulunmaktadır. 


•    Yatay geçiş yaptığımda KYK bursum kesilir mi?
KYK bursu alıyorsanız ilgili kurum ile iletişime geçerek nakil başvurusu hakkında bilgi alabilirsiniz.


•    Ön lisanstan lisansa ya da lisanstan ön lisansa yatay geçiş yapabilir miyim?
Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş kapsamında ön lisans ve lisans programları arasında geçiş yapabilirsiniz.


•    Başarısız olduğum ders/dersler yatay geçiş yapmama engel mi?
Yatay geçiş şartlarını sağlıyorsanız başarısız dersinizin olması yatay geçiş yapmanıza engel değildir.


•    Kayıt dondurmam yatay geçişime engel mi?
Yatay geçiş şartlarını sağlıyorsanız, kayıt dondurmuş olmanız yatay geçiş yapmanıza engel değildir.


•    Dönem uzatmam yatay geçiş yapmama engel mi?
Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş şartlarına haizseniz, dönem uzatmanız herhangi bir sorun teşkil etmez.


•    Yatay geçiş yapan öğrencilerin ders kaydı nasıl yapılıyor?
Ders kayıtları, akademik takvimde yer alan ders kayıt tarihleri kapsamında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci ve danışman tarafından gerçekleştirilir. Birinci sınıf öğrencilerinin ders kayıtları ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.


•    Yatay geçiş yaptığımda çift anadal programına başvuru yapabilir miyim?
Çift anadal için anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında, anadal ön lisans diploma programında ise en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz ilgili Fakülte/MYO’ nun Çift Anadal ve Yan dal Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir.


•    Yatay geçiş yaptığımda yan dal programına başvuru yapabilir miyim?
Yan dal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Ön lisans programında kayıtlı öğrenciler yan dal başvurusu yapamazlar. Başvurunuz ilgili Fakülte’ nin Çift Anadal ve Yan dal Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir.


•    Yatay geçiş başvuru sonucumu nereden öğrenebilirim?
Yatay geçiş takviminde yer alan tarihler kapsamında başvuru sonuçları web sitemizde ilan edilmektedir.


•    Kayıt için gerekli belgeler nelerdir?
Öğrenci Belgesi 
Transkript
ÖSYS Sonuç ve Yerleştirme Belgesi 
Disiplin Durumunu Belirten Belge 
Yatay Geçişe Engel Olmadığına Dair Belge
Ders İçerikleri
Yurtdışından yapılacak başvurular için ayrıca, öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu’ nca tanındığına ilişkin denklik belgesi.
Daha önce Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapılmadığına dair belge