Senato


Senato: Madde 14 –

a. Kuruluş ve işleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

b.Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  4. Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosu

Prof. Dr. Mustafa KARA Rektör V.
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN Rektör Yrd. / İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Beyhan BOLAK HİSARLIGİL Rektör Yrd.
Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet CAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Ömer ÇETİN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İbrahim YÜKSEL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Hakan TEKİN Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe TANŞU Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. İlyas Erdal KEREY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Seçilmiş Temsilci
Prof. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Seçilmiş Temsilci
Dr. Öğr. Üyesi Akın BODUR Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖNER Spor Bilimleri Fakültesi Seçilmiş Temsilcisi
Prof. Dr. Hakan HİSARLIGİL Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Designneuro