Senato

Senato: Madde 14 –

a. Kuruluş ve işleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

b.Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  4. Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 


İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO KURULU ÜYELERİ
   
Prof. Dr.   Mustafa KARA   
   
Rektör V.   
   
Prof. Dr.   Ahmet CAN   
   
Rektör Yrd.   / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı   
   
Prof. Dr.   Ayşe YİĞİT ŞAKAR   
   
Rektör Yrd.   
   
Prof. Dr.   Ömer ÇETİN   
   
Rektör Yrd.   / Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı   
   
Prof. Dr.   Ahmet Mucip GÖKÇEN   
   
İktisadi   İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı   
   
Prof. Dr.   Neşe ATİK   
   
Sanat   Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.   
   
Prof. Dr.   Hüseyin Can İKİZLER    
   
Spor   Bilimleri Fakültesi Dekan V.   
   
Dr. Öğr.   Üyesi Sibel DOĞAN   
   
Lisansüstü   Eğitim Enstitüsü Müdür    
   
Dr. Öğr.   Üyesi Ayşe TANŞU   
   
Sağlık   Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü   
   
Öğr. Gör.   Şebnem TAMER   
   
Meslek   Yüksekokulu Müdürü   
   
Prof. Dr.   İlyas Erdal KEREY   
   
Mühendislik   ve Doğa Bilimleri Fakültesi Seçilmiş Temsilci   
   
Prof. Dr.   Ömer Faruk ŞİMŞEK   
   
İktisadi   İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Seçilmiş Temsilci   
   
Prof. Dr.   Hakan HİSARLIGİL   
   
Sanat   Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi   
   Prof. Dr. Yazile SAYIN
   
   
Sağlık   Bilimleri Fakültesi Temsilcisi   
   
Dr. Öğr.   Üyesi Çiğdem ÖNER   
   
Spor   Bilimleri Fakültesi Seçilmiş Temsilcisi