Senato

İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunun görevleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14/b-1 maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

  1. Üniversitenin akademik faaliyetleri ile ilgili konularda karar vermek,
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  3. Üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahrî akademik unvanlarla ilgili öner getirmek,
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  8. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosu

Prof. Dr. Hazim Tamer DODURKA Rektör Vekili
Prof. Dr. ING. Ahmet CAN Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü GÜNDÜZ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZMEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Hazim Tamer DODURKA Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. ING. Ahmet CAN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Prof. Dr. Murat TONBUL İİSBF Üye
Prof. Dr. Kenan SÖNMEZ MMF Üye
Prof. Dr. Cengizhan YİĞİTLER STF Üye
Serap DAŞ SHMYO Müdür