Senato


Senato: Madde 14 –

a. Kuruluş ve işleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

b.Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  4. Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosu


   
Prof. Dr. Hazım Tamer DODURKA   
   
Rektör   
   
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN   
   
Rektör Yrd.   
   
Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL   
   
Rektör Yrd.   
   
Prof. Dr. Ahmet CAN   
   
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı  
   
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN   
   
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı   
   
Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER   
   
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı    
   
Prof. Dr. Ömer ÇETİN   
   
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı   
   
Prof. Dr. Beyhan BOLAK HİSARLIGİL   
   
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.   
   
Prof. Dr. Abdullah Kadir DABBAOĞLU   
   
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü   
   
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ERBAŞ   
   
Meslek Yüksekokulu Müdürü   
   
Öğr. Gör. Ayşe TANŞU   
   
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü   
   
Prof. Dr. İbrahim YÜKSEL   
   
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temsilcisi   
   
Prof. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK   
   
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi   
   
Dr. Öğr. Üyesi Akın BODUR   
   
Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi   
   
Dr. Öğr. Üyesi Menzure Sibel YAMAN   
   
Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi   
   
Prof. Dr. Hakan HİSARLIGİL   
   
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi   
Designneuro