Senato

Senato: Madde 14 –

a. Kuruluş ve işleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

b.Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  4. Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 


İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Mustafa KARA    
Rektör V.   
Prof. Dr. Ahmet CAN Rektör Yrd. / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
   
Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR   
   
Rektör Yrd.   
   
Prof. Dr. Ömer ÇETİN   
Rektör Yrd.
   
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN   
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
   
Prof. Dr. Neşe ATİK   
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.
   
Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER    
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
   
Prof. Dr. Mehmet Yavuz TAŞKIRAN   
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
   
Dr. Öğr. Üyesi Sibel DOĞAN   
 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür
   
Öğr. Gör. Güler BÜYÜKYILMAZ 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü 
   
Öğr. Gör. Şebnem TAMER  
Meslek Yüksekokulu Müdürü   
   
Prof. Dr. İlyas Erdal KEREY   
   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Seçilmiş Temsilci  
Prof. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Seçilmiş Temsilci
   
Prof. Dr. Yazile SAYIN   
   
Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi   
Doç. Dr. Üyesi Çiğdem ÖNER    
Spor Bilimleri Fakültesi Seçilmiş Temsilcisi   
   
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Hakan TEKİN   
   
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi