Senato


Senato: Madde 14 –

a. Kuruluş ve işleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

b.Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  4. Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosu

Prof. Dr. Hazım Tamer DODURKA
Rektör
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN
Rektör Yrd.
Prof. Dr. Mustafa KARA
Rektör Yrd.
Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL
Rektör Yrd.
Prof. Dr. Ahmet CAN
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü GÜNDÜZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLERSağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Doç. Dr. Engin ŞAHİN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ERBAŞ
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Ayşe TANŞU
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdür V.
Prof. Dr. İlhan OSMANŞAHİN
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Seçilmiş Temsilci
Prof. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Seçilmiş Temsilci
Dr. Öğr. Üyesi Akın BODURSağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Menzure Sibel YAMAN
Spor Bilimleri Fakültesi Seçilmiş Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAKKALOĞLUSanat Tasarım Fakültesi Temsilcisi


Designneuro