Senato

İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunun görevleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14/b-1 maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

  1. Üniversitenin akademik faaliyetleri ile ilgili konularda karar vermek,
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  3. Üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahrî akademik unvanlarla ilgili öner getirmek,
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  8. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosu

Prof. Dr. Salih AYNURALRektör
Prof. Dr. İlyas Erdal KEREYRektör Yardımcısı ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇENRektör Yardımcısı ve İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLERSanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V. ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Oğuz ÖZYARALSağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Murat TONBULİktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilci Üyesi
Prof. Dr. Kenan SÖNMEZMühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temsilci Üyesi
Prof. Dr. Cengizhan YİĞİTLERSanat ve Tasarım Fakültesi Temsilci Üyesi
Doç. Dr. Hüseyin GÜNFen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Yrd. Doç. Dr. Erdal DURSUNMeslek Yüksekokulu Müdür V.
Yrd. Doç. Dr. Fatih Turan YAMANSosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.