Senato


Senato: Madde 14 –

a. Kuruluş ve işleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

b.Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  4. Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosu

Prof. Dr. Hazım Tamer DODURKA

Rektör

Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN

Rektör Yrd.

Prof. Dr. Mustafa KARA

Rektör Yrd.

Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL

Rektör Yrd.

Prof. Dr. Ahmet CAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı v.

Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Ömer ÇETİN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Beyhan BOLAK HİSARLIGİL

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Abdullah Kadir DABBAOĞLU

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ERBAŞ

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Öğr. Gör. Ayşe TANŞU

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü

Prof. Dr. İbrahim YÜKSEL

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Seçilmiş Temsilci

Prof. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Seçilmiş Temsilci

Dr. Öğr. Üyesi Akın BODUR

Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Menzure Sibel YAMAN

Spor Bilimleri Fakültesi Seçilmiş Temsilcisi

Prof. Dr. Hakan HİSARLIGİL

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi

Designneuro