Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu

Farkındalık Oluşturma Çalışmaları için tıklayınız.

Akademik Çalışmaların Artırılması için tıklayınız.

Öğrencilerin Sosyal, Kültürel ve Spor Faaliyetlerine Katılımının Artırılması için tıklayınız.

Prof. Dr. Ömer ÇETİN Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Elif EROL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe TANŞU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayla ÖZTÜRK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sibel DOĞAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ilgın MUTLUBAŞ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇİLOĞLU Üye
Öğr. Gör. Merve Çevik GÜNGÖR Üye
Öğr. Gör. İrem YAVUZ Üye
Dilek AKSAKAL Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Üye
Arş. Gör. Özlem ÖZTÜRK Sekreterya