Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Bölümü

Hakkımızda

Rumeli Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Bölümü, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını anlamak, araştırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulmuş önemli bir eğitim kurumudur.

Bölümümüzde, Atatürk'ün liderlik vizyonunu, ilke ve inkılaplarını detaylı bir şekilde inceleyen geniş bir müfredat sunuyoruz. Öğrencilerimize Türk devrim tarihini, Cumhuriyet dönemini ve Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşen dönüşümleri etkileyici bir şekilde anlatıyoruz.

Bölümümüzdeki öğretim kadrosu, alanında uzman ve deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz, bu saygın hocalardan ders alarak Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi konusunda kapsamlı bir eğitim alırken, aynı zamanda araştırma becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Amacımız, öğrencilerimizin Atatürk'ün değerlerini anlamalarını, Cumhuriyet'in temel prensiplerini içselleştirmelerini ve Türk tarihindeki devrimci süreci derinlemesine analiz etmelerini sağlamaktır. Bunun yanı sıra, öğrencilerimize demokrasi, laiklik, milliyetçilik, çağdaşlaşma ve devletçilik gibi Atatürk'ün belirlediği temel ilkeleri öğretirken, bu ilkelerin günümüz Türkiye'sindeki önemini de vurgulamaktayız.

Bölümümüzdeki öğrencilere kapsamlı bir eğitimin yanı sıra, staj imkanları, seminerler, konferanslar ve çeşitli etkinliklerle zengin bir akademik ortam sunuyoruz. Bu sayede, öğrencilerimiz hem teorik bilgilerini pekiştirirken hem de pratik deneyimler kazanarak donanımlı mezunlar olarak iş hayatına adım atarlar.

Rumeli Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Bölümü, Türk tarihindeki kritik bir döneme odaklanarak öğrencilerimize değerli bir perspektif sunar. Bizler, Atatürk'ün devrimci mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışırız.