Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin Amacı

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine ilişkin yöntem ve teknikler geliştirmek, dil öğrenimini sağlayacak ve destekleyecek disiplinler arası çalışmalar yapmak, Türk dilinin tarihteki ve günümüzdeki kollarını araştırmak, Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerine yönelik çalışma ve uygulamaları yürütmektir.

Resmi Gazete