Merkezin Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkçenin ana dil veya yabancı dil olarak öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak ve materyaller geliştirmek.

b) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak, Türk kültürünü tanıtmaya yönelik geziler düzenlemek.

c) Türk dilini yabancı dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yaparak bunların sonucuna yönelik öğretim programları hazırlamak ve uygulamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek.

d) Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

e) Ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak; Merkezin amaçları doğrultusunda gerektiğinde Üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile de işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kongre, seminer, kurs ve benzeri etkinliklerle sertifikalı eğitim programları düzenlemek.

f) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, onlara staj yaptırmak.

g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji, Türkiye ve Osmanlı Çalışmaları, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Ortadoğu Araştırmaları Bölümleri/Enstitüleri öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dil Bilim ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak ve gerektiğinde bu çalışmalar kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde sertifikalar vermek.

ğ) İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

h) Sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancı uyrukluların, Türkiye’ye dönüş yapan göçmenlerin, onların çocuklarının ve çalışma/evlilik gibi sebeplerle Türkiye’ye gelenlerin kültürel anlamda uyum sağlamasına ilişkin programlar hazırlamak ve uygulamak.

ı) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının sağlanması için basın yayın organları ve diğer eğitim kurumları ile işbirliği yapmak.