Hukuk Müşavirliği

İstanbul Rumeli Üniversitesi Hukuk Müşavirliği; Üniversitemiz ve bağlı birimlerin hizmetlerini yürürlükteki mevzuatın hükümleri doğrultusunda, hukukun genel ilkelerine, evrensel değerlere, insan haklarına, eşitliği ve adalete uygun olarak yürütebilmeleri için her türlü hukuki ilişki ve ihtilafların Üniversitemizin menfaatleri yönünde düzenlemek ve çözüme kavuşturmak, Üniversitemiz tüzel kişiliğinin taraf olduğu anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde hak ve menfaatlerini savunmak,  tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında yardımcı olmak amacıyla hizmet vermektedir.

 

Hukuk Müşavirliği

Av.Onur PEYNİR

 

Avukat

Mehmet TUNÇ