Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, öğrencilerimizin üniversitemize kayıt olduğu andan itibaren; eğitim-öğretim süreci ve sonrasındaki, dosya takibi, muhafazası ile diğer tüm evrak işlemlerinin yasa, yönetmelikler ve yönergeler çerçevesinde etik, doğru ve hızlı bir biçimde yürütmeyi amaçlamaktadır. Mevzuata uygun temel ilke ve amaçlar doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, öğrencilerimize güncel bilgilerin sağlıklı olarak ulaşmasını sağlamaktadır.

  • ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarının yapılması,
  • Ek yerleştirme, Dikey Geçiş ve Yatay Geçiş kayıtlarının yapılması,
  • Yatay geçişle gelen ve giden öğrencilerin belgelerinin istenmesi ve gönderilmesi,
  • Geçici mezuniyet belgeleri, diploma ve diploma eki belgelerinin hazırlanması ve dağıtılması,
  • Transkript, öğrenci belgesi, öğrencilerin ilişik kesme ve çıkış işlemlerinin yapılması,
  • Yaz okulu işlemleri,
  • Eğitim-öğretim ve öğrencilerle ilgili olarak YÖK, ÖSYM, KYK ve diğer kurum ve kuruluşlara bilgi ve belge gönderilmesi,
  • İstatistiki veri ve raporların hazırlanması, öğrenci başarı durumları, kredi, burs vb. işlemlerin takibi ve ilgili kurumlarla yazışmaların yapılması,
  • Üniversite içindeki tüm birimlerle gerekli yazışmaların yapılması,
  • Verilen diğer benzeri görevleri yerine getirmek.