Sıkça Sorulan Sorular

•    Öğrenci Bilgi Sistemine nereden giriş yapabilirim?
Üniversitemiz web sitesinde yer alan E-hizmetler menüsü, Öğrenci Girişi sekmesi üzerinden giriş yapabilirsiniz.

https://obs.rumeli.edu.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz. 

 

•    Öğrenci Bilgi Sistemine giriş için kullanıcı adı ve şifrem nedir?
Kullanıcı adınız öğrenci numaranız olup giriş ekranında yer alan “Şifremi Unuttum” adımından sonra, sizden istenen bilgileri doldurmalısınız. Şifre oluşturma/yenileme işlemlerinin son adımı olan “Şifreyi Sıfırla” butonuna bastığınızda yeni şifreniz ekrana yansıyacaktır.

 

•    Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden hangi bilgilere ulaşabilirim?
Akademik takvim, danışman bilgileri, müfredat durumu, ders kayıt bilgileri, devamsızlık durumu, not listesi, ders programı gibi bir çok bilgiye erişim sağlayabilirsiniz.

 

•    Öğrenci Bilgi Sisteminden fotoğrafımı güncelleyebilir miyim?
Kullanıcı İşlemleri, Fotoğraf Güncelleme alanından yeni fotoğrafınızı yükleyebilirsiniz. Talep edilen fotoğraf vesikalık türünde olmalıdır. Fotoğraf onayı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Ekleyeceğiniz fotoğraf resmi belgelerde kullanılacağından formata uygun olmayan fotoğraflar onaylanmayacaktır.

 

•    Öğrenci Bilgi Sisteminde kayıtlı bilgilerimi güncelleyebilir miyim?
Form İşlemleri, Öğrenci Bilgi Formu alanından bilgilerinizi (adres, iletişim, aile bilgileri, durum bilgileri vs) güncelleyebilirsiniz.

 

•    Askerlik tecil işlemleri nasıl yapılır?
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan öğrencilerin Askerlik İşlemleri Askerlik Şubesi Başkanlıkları tarafından YÖKSİS üzerinden yapılmaktadır. Gerekli durumlarda öğrenci talep ederse Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından EK-C2 belgesi düzenlenerek verilmektedir.

 

•    Ders seçimlerimi nasıl yapmalıyım?
Üniversitemize yeni kayıt yaptıran 1. Sınıf öğrencilerinin ders kayıtları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Sonraki yarıyıllar için öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi, ders kayıt ekranından öncelikle alttan kalan ders var ise onların seçimi yapmalıdır. Sonrasında aktif dönem dersleri seçilerek kaydedilir ve danışman onayına gönderilir. Danışman hocanız, gerçekleştireceği kontroller neticesinde derslerinizi onaylar ve ders kayıt süreci tamamlanmış olur.

 

•    Ders kaydı yaptırmasam ne olur?
Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, ilgili yarıyılda derslere katılım sağlayamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

 

•    Danışmanımdan hangi konularda bilgi alabilirim?
Kayıtlı olduğunuz bölüm/program için görevlendirilen danışmanlardan eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

 

•    Devamsızlık hakkım ne kadar?
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az % 70, uygulamalı dersler için % 80’dir. Disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırma dâhil, herhangi bir gerekçeyle bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin, bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

 

•    Sağlık raporu hangi durumlar için geçerlidir?
Mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla sınav tarihlerinin ilanından itibaren bir hafta içerisinde bir dilekçe ile kayıtlı oldukları programın bağlı olduğu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürlüğüne müracaat ederler. Sağlık raporları, devamsızlık mazereti olarak kullanılamaz.

 

•    Sınav sonucuna itiraz hakkım var mı?
Öğrenci bir dersin sınav sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini çözüm merkezi kanalıyla kayıtlı olduğu programın bağlı olduğu ilgili dekanlık ya da müdürlüğe iletmek üzere itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından incelenir. Maddi hata tespit edilmesi halinde not değişikliği ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

 

•    Başarı notu nasıl hesaplanır?
Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, laboratuvar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun % 40’ı ve yarıyıl sonu sınavından alınan notun % 60’ı toplanarak o dersin başarı notu belirlenir. Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekmektedir.

 

•    Bütünleme sınavına kimler girebilir?
Bütünleme sınavı; öğrencilerin yarıyıl sonunda başarısız oldukları ve not yükseltmek istediği dersler için tanınan bir hak olup her yarıyılda o yarıyıla ait derslerin sınavları yapılır. Yarıyıl sonu sınavından FF, FD, DC ve DD harf notları dışında kalan ve not yükseltmek için bütünleme sınavına girmek isteyen öğrenciler bağlı bulundukları Fakülte/Yüksekokul Sekreterliklerine müracaat edebilirler. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin harf notu hesaplanırken yarıyıl sonu sınavı notu değil bütünleme notu dikkate alınır.

 

•    AGNO nasıl hesaplanır?
Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredisi/AKTS 'si ile dersin harfli başarı notunun katsayısının çarpılması sonucu elde edilen sayıların toplamının almış olduğu tüm derslerin kredi/AKTS toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

 

•    Yaz Okulu kapsamında başka üniversitelerden ders alabilir miyim?
Başka üniversitelerden ders alabilmeleri için derslerin ilgili akademik birimlerce açılmamış olması ve alınacak derslerin eşdeğerliliğinin her yıl kayıttan önce ilgili yönetim kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci transkriptlerine işlenmesi ile ilgili işlemler,  İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

 

•    Diplomam henüz hazırlanmamış, mezuniyet belgesi almak için ne yapmalıyım?
Mezun öğrencilerimiz, E-Devlet üzerinden “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” ekranından karekodlu mezun belgelerini temin edebilirler.

 

•    Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Diplomamı teslim alabilir miyim?
Öğrenciler, diplomalarını teslim alabilmek için Geçici Mezuniyet Belgesinin orijinalini iade etmek zorundadırlar. Geçici Mezuniyet Belgesinin kayıp edilmesi durumunda ise herhangi bir yerel/ulusal gazeteye kayıp ilanı verilmesi ve yayımlanan gazete sayfasının diploma almak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.