Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; bilgi, iletişim ve yazılım teknolojilerinden, öğrenci, akademik ve idari personelin yararlanabilmesini amaçlamaktadır.

Bu hedeften yola çıkarak, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın görev tanımı aşağıda yer almaktadır:

  • Üniversitemizin bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi.
  • Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli planlamanın yapılarak, sırasıyla satın alma kurulum ve devreye alma süreçlerinin işletilmesi.
  • Öğrenci, akademik ve idari kadrolara, bilgi ve iletişim teknolojilerini verimli kullanabilmesi için gerekli dokümantasyonun hazırlanması ve eğitimlerin verilmesi.
  • Kullanıcıların bilgi sistemleri başta olmak üzere tüm teknolojik altyapı hizmetlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için teknik destek hizmetlerinin yürütülmesi.
  • Üniversitemizi bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda; güncel teknolojileri takip etmek ve mevcut altyapısını teknolojik anlamda her zaman yeni tutmaktır.