Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Görev ve Sorumluluklar

Üniversitede üretilen akademik, sosyal ve kültürel hizmetlerin kamuoyuyla paylaşımının sağlanması.

Üniversite bünyesinde düzenlenen akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin basın duyurularının hazırlanması ve basın kuruluşlarına duyurulması.

Üniversite bünyesinde düzenlenen akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin izlenmesi, hazırlanan haber bültenlerinin basınla paylaşılarak yayınlanmasının sağlanması.

Rektörlüğümüzün ve Üniversitemiz ile bağlı kurum ve kuruluşların görev alanına giren konular hakkında medyada yer alan haber, yazı ve programları takip ederek ilgili birimleri bilgilendirmek, bunları düzenli bir şekilde derlemek ve arşivlemek.

Rektörlüğümüz faaliyetleri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması, bülten ve duyurularını hazırlamak, düzenlenecek basın toplantılarıyla ilgili organizasyon yapmak ve basın mensuplarına dağıtılacak dokümanları hazırlamak.

Basın mensuplarının sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılayarak, Üniversitemiz ile medya arasında doğru ve sağlıklı bilgi akışını sağlamak.

Üniversitemizi ilgilendiren konularda yanlış veya hatalı bilgi içeren haber, yazı ve programlarla ilgili bilgilendirme ve düzeltme açıklamaları yapmak.

Üniversitede üretilen akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyonunun sağlanması.

o             Etkinlik afişi ve davetiyesinin tasarlanması, basımı ve dağıtımı.

o             Etkinlik duyurusunun e-davetiye ve bhim duyurular üzerinden yapılması.

o             Etkinliklere protokol hizmeti verilmesi.

o             Etkinlik fotoğraf ve video kayıtlarının alınması, arşivlenmesi.

Akademik Yıl Açılış Töreni, Üniversite Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları, Personel Hizmet Ödülleri Töreni, Mezuniyet Törenleri vb organizasyonları hazırlık aşamasından itibaren düzenlenmesi.

Üniversitemiz iç protokol ve dış protokol listelerinin periyodik aralıklarla güncellenmesi.

Üniversitemiz web sayfası üzerinden yayınlanan BHİM Duyurular yolu ile duyuru yapılması ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü web sayfasının güncellenmesi.

Üniversitemiz haberleşme listelerinin yönetimi.

Mehmet Balcı Yerleşkesi,  Akın Akkan Konferans Salonu programlarının düzenlenmesi.

Mehmet Balcı Yerleşkesinde stant açma isteklerinin değerlendirilmesi ve takibi.

Mehmet Balcı Yerleşkesinde afiş asma isteklerinin değerlendirilmesi ve takibi.

Mehmet Balcı Yerleşkesinde tüm etkinliklerin fotoğraf çekiminin yapılması.

 (2006/3) Başbakanlık Genelgesi, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 8’inci maddesi gereğince, Başbakanlık İletişim Merkezi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından birimimize yönlendirilen (BİMER) başvurularının https://bimerportal.basbakanlik.gov.tr ivedilikle değerlendirilmesi, incelenmesi ilgili Birimlere gönderilerek, (BYS Sistemi) gelen cevapların da takiplerinin yapılarak yasal süreler içinde “Yeni BİMER Sistemi” üzerinden kapatılarak sonuçlandırılması.

Sosyal medya üzerinden gelen Bilgi Edinme başvurularının değerlendirilerek sonuçlandırılması.

BİMER istatistikî bilgilerinin her yıl tablolar hâlinde raporlanması ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmek üzere Rektörlük makamı değerlendirmesine sunulması.

Müdürlüğümüze bağlı, Rehberlik ve Çözüm Merkezi bünyesinde Aday öğrenciye yönelik tüm bilgilendirme, rehberlik ve tanıtım faaliyetlerini yürütülmesi.