Kalite Politikaları

İstanbul Rumeli Üniversitesi Kalite Politikası

Vizyonumuz doğrultusunda hizmette paydaş memnuniyetine önem veren, ulusal ve uluslararası değerleri ön plana alan bir üniversite olmak,

Karar ve çözüm sürecine paydaşları dâhil eden adil, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı sunmak,

Kurumsal stratejilerin öngördüğü, ölçülebilir performans hedeflerinin yanı sıra insani gelişimi de hedefleyen bir yönetim anlayışını kurum kültürü haline getirmek,

Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinde paydaş katkısını göz önünde bulunduran ve tüm faaliyet ve süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi esas alan bir yönetim anlayışını kurumsallaştırmak,

Yerel ve bölgesel ihtiyaçları ve evrensel gelişmeleri sürekli göz önünde bulundurarak dinamik bir müfredat anlayışının hâkim olduğu, eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinin sürekli gözden geçirildiği bir eğitim-öğretim hizmetini öğrencilerine sunmak,

Sosyal sorumluluk bilincini kurum personeli ve hem öğrenciler arasında yaygınlaştırarak toplumsal sorunlara duyarlı ve bu sorunların çözümü üzerine çaba harcayan bir üniversite haline gelmek,

Girişimci ve yenilikçi araştırmaları destekleyen ve araştırmaların toplumsal katkısını gözeten bilimsel bir yapılanma oluşturmak,

Öğrencilerin mesleki donanımlarını artırmak amacıyla sosyal, kültürel, entelektüel gelişimlerine de odaklanmak ve öğrencileri mezuniyet sonrasında desteklemek, aynı zamanda mezun öğrencileri önemli bir paydaş olarak görüp üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görüşlerinden yararlanmak,

Eğitimde dünde kalan ya da bugün uygulanan yöntemlerden ziyade geleceğin öğrencilerini yetiştirebilmek için geleceğe yönelik, yenilikçi yöntemlerden faydalanarak çağın koşullarına uygun nitelikte meslek insanı yetiştirmek,

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde uygulanan yöntemlerin, gerektiğinde ve/veya mücbir koşulların var olduğu durumlarda, sanal ortamdan kullanılabilen, kontrol edilebilen ve yönetilebilen özellikler içermesine önem vermek ve bu konudaki bilgi birikimini akademik-idari personel ve öğrencilere benimsetebilen bir üniversite olmak,

Üniversiteye ait tüm faaliyetlerin planlı, ölçülebilir, kontrol edilebilir ve gerektiğinde düzeltilebilir olmasına özen göstermek.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosu: 02.11.2020

Toplantı No:2020/27

Karar No:6

Kalite Politikasını görüntülemek için tıklayınız

Uluslararasılaşma Politikasını görüntülemek için tıklayınız

Araştırma Politikası görüntülemek için tıklayınız

Toplumsal Katkı Politikasını görüntülemek için tıklayınız

Uzaktan Eğitim Politikasını görüntülemek için tıklayınız

Bilgi Güvenliği Politikasını görüntülemek için tıklayınız