Genel Sekreterlik

Genel Sekreter
Aylin SUÇIKARAN
Genel Sekreter Yardımcısı
Dilek AKSAKAL
Genel Sekreter Yardımcısı
Fisun ÇALIŞKAN
Yazı İşleri Şefi
Yelda DOĞAN
Kıdemli Uzman
Burçin Ayşe Apaydın
Memur
Esma Nur ALAN
Memur
Esin Nur ÜNELLİ

 

Genel Sekreterlik Görev, Yetki ve Sorumlulukları
124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nin 27’nci maddesi uyarınca; “Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır”. Mezkûr KHK, Genel Sekretere kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığıyla aşağıdaki kanuni yetkileri vermiştir:
1.    Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
2.    Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
3.    Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
4.    Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
5.    Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
6.    Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
7.    Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
8.    Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
03 Temmuz 2015 tarih ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Rumeli Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 13’üncü maddesi uyarınca Genel Sekreter; Üniversite idari teşkilatının başıdır ve Üniversitenin tüm idari işlerinden sorumludur. Mezkûr Yönetmeliğin 5’inci maddesi uyarınca ise Üniversite Mütevelli Heyetinin Raportörüdür.