Genel Sekreterlik

Yrd. Doç. Dr. Erdal DURSUN
Genel Sekreter

05 Ekim 1984 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Çankaya Üniversitesi İngilizce Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Profesyonel çalışma hayatına Bilkent Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde başlamış, takip eden süreçte; 2009 yılında yüksek lisans ve 2014 yılında ise doktora derecelerini almıştır.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde Elektronik Yüksek Mühendisi ve Teknik Denetçi olarak kamu hizmetinde bulunmuş; Türkiye’deki sivil hava trafiğine açık havalimanlarında 100'ün üzerinde farklı teknik denetim görevi icra etmiştir. Havacılık alanında yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere çeşitli operasyonel eğitimler almıştır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde hazırladığı proje çalışmaları ile Genel Müdürlük Makamı tarafından kendisine Resmi Teşekkür Belgesi verilmiştir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesinde göreve başlamadan önce farklı yükseköğretim kurumlarında Rektör Danışmanı ve Meslek Yüksekokulu Müdürü görevlerinde bulunan Erdal DURSUN, hâlihazırda sektörel bir sivil toplum kuruluşu olan Havacılık Emniyeti Kurumunun Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nin 27’nci maddesi uyarınca; “Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır”. Mezkûr KHK, Genel Sekretere kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığıyla aşağıdaki kanuni yetkileri vermiştir:

  1. Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
  2. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
  3. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
  4. Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
  5. Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
  6. Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
  7. Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
  8. Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

03 Temmuz 2015 tarih ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Rumeli Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 13’üncü maddesi uyarınca Genel Sekreter; Üniversite idari teşkilatının başıdır ve Üniversitenin tüm idari işlerinden sorumludur. Mezkûr Yönetmeliğin 5’inci maddesi uyarınca ise Üniversite Mütevelli Heyetinin Raportörüdür.