Birim, Bölüm ve Program Açma Komisyonu

Prof. Dr.-Ing Ahmet CAN Komisyon   Başkanı
Prof. Dr.   Osman ÇAKMAK Üye
Prof. Dr. Ömer   ÇETİN Üye
Dr. Öğr. Üyesi   Zeki ANIT Üye
Aylin   SUÇIKARAN Üye