Staj Komisyonu

Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Menzure Sibel YAMAN Üye
Öğr. Gör. Güler BÜYÜKYILMAZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe TANŞU Üye
Öğr. Gör. Tarkan ÖZTÜRK Üye
Öğr. Gör. Şebnem TAMER Üye
Dilek AKSAKAL Üye
Nisanur AKMAN Sekreterya