Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Ofisi

Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Ofisi

   
Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR   
   
Koordinatör   
   
Prof. Dr. Beyhan Bolak HİSARLIGİL   
   
Koordinatör Yardımcısı    
   
Dr. Öğretim Üyesi Kemal Hakan TEKİN   
   
Koordinatör Yardımcısı    

 

 
ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr.Mustafa KARA Rektör / Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Hakan HİSARLIGİL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ALGÜL Üye
Öğr. Gör. Eray Ersöz TURAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe TANŞU Üye