Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Ofisi

Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Ofisi

   
Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR   
   
Koordinatör   
   
Dr. Öğr. Üyesi Bahar ATMACA DEMİR
   
Koordinatör Yardımcısı    
   
Dr. Öğretim Üyesi Kemal Hakan TEKİN   
   
Koordinatör Yardımcısı    
Hilal TAŞKIN     Raportör

 

 
ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Mustafa KARA Rektör V. / Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ALGÜL Üye
Öğr. Gör. Eray Ersöz TURAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe TANŞU Üye