Eğitim - Öğretim Koordinatörlüğü

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Prof. Dr. Ömer ÇETİN Koordinatör/Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe TANSU Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN Üye
Prof. Dr. Ahmet CAN Üye
Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER Üye
Prof. Dr. Neşe ATİK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Hakan TEKİN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK Üye
Doç. Dr. Çiğdem ÖNER Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayla ÖZTÜRK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Güler YENİPINAR Üye
Dr. Öğr. Üyesi Bahar ATMACA DEMİR Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ali PAŞAOĞLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sibel DOĞAN Üye
Dr. Öğür. Üyesi Hüseyin GÜNDOĞDU Üye
Öğr. Gör. Serap DAŞ Üye
Öğr. Gör. Yonca YAVUZ AKÇAY Üye
Öğr. Gör. Şebnem TAMER Üye
Öğr. Gör. Güler BÜYÜKYILMAZ Üye
Aylin SUÇIKARAN Üye
Dilek AKSAKAL Üye
Sinem ÇELİKTAŞ Üye
Yelda DOĞAN Üye
Arş. Gör. Merve KIRMACI Sekretarya