Uzaktan Eğitim Ders ve Sınavları Takip ve Değerlendirme Komisyonu

UZAKTAN EĞİTİM DERS VE SINAVLARI TAKİP VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof. Dr. Ömer ÇETİN Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ERBAŞ Kalite Takip Birimi Yöneticisi (Üye)
Dilek AKSAKAL Öğrenci İşleri Daire Başkanı (Üye)
Aylin SUÇIKARAN Üye