Kadın Hakları Eylem Planı Komisyonu


Adı Soyadı
Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK 
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Zeynep ÖZARASLAN
Sanat ve Tasarım Fakültesi (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi H. Çiğdem ZAĞRAMühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Üye)
Öğr. Gör. Ayşe TANŞU
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Üye)
Öğr. Gör. Elif TÜREL
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Üye)
Öğr. Gör. Bahar ATMACA DEMİR
Sanat ve Tasarım Fakültesi (Üye)
Öğr. Gör. Ece RUŞEN
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Üye)
Arş. Gör. Dr. Armağan ÖRKİ
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Üye)
Arş. Gör. Şeyda IŞIK
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Sekreterya


Designneuro