Kalite Komisyonu


Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 16 ncı Maddesi Uyarınca Aşağıdaki Üyelerden Oluşturulmuştur.


Adı SoyadıGörevi
Prof. Dr. Hazim Tamer DODURKA
Rektör /  Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Mustafa KARA
Genel Sekreter/ Üye
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN 
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Ahmet CAN
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü GÜNDÜZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER
Spor Bilimleri Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL
Rektör Yrd. / Üye
Prof. Dr. Osman ÇAKMAK
Fen Bilimleri Enstitüsü / Üye
Dr. Öğr. Üyesi Atilla AYDIN
Sosyal Bilimler Enstitüsü / Üye
Aylin SUÇIKARAN
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı V. / Üye
Fethi Furkan ELBİRÖğrenci Konseyi Başkanı / Üye
Dr. Yıldırım ERBAŞ
Sekreterya

Komisyonun görevleri aşağıdaki şekildedir:

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme
çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya, onanlanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında anasayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermektir.

Designneuro