Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 16. Maddesi Uyarınca Aşağıdaki Üyelerden Oluşturulmuştur. 

KALİTE KOMİSYONU
Prof.   Dr. Mustafa KARA Rektör V. /   Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Ahmet CAN Kaliteden   Sorumlu Rektör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Sibel DOĞAN Enstitü   Müdürü / Üye
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN İktisadi   İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Ahmet CAN Mühendislik   ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Ömer ÇETİN Sağlık   Bilimleri Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER Spor   Bilimleri Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Neşe ATİK Sanat   Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Üye
Öğr. Gör. Şebnem TAMER Meslek   Yüksekokulu / Üye
Öğr. Gör. Güler BÜYÜKYILMAZ Sağlık   Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Üye
Aylin SUÇIKARAN Genel   Sekreter / Üye
Yelda DOĞAN Yazı   İşleri Ofisi/Üye
Dr. Öğr. Üyesi Semra BAYSAN Kalite   Süreci Takip Birimi Yöneticisi/Üye
Öğr. Gör. Melek CEYLAN Kalite   Süreci Takip Birimi Yönetici Yardımcısı/Üye
Ender ARSLAN Kalite   Komisyonu Öğrenci Temsilcisi
Öğr. Gör. Gamze YETGİN Sekretarya

 

Komisyonun görevleri aşağıdaki şekildedir:

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme
çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya, onanlanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında anasayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermektir.