Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 16. Maddesi Uyarınca Aşağıdaki Üyelerden Oluşturulmuştur. 

   
BİRİM/GÖREV   
   
ADI SOYADI   
   
Rektör V. / Komisyon   Başkanı   
   
Prof. Dr. Mustafa   KARA   
   
Kaliteden Sorumlu   Rektör Yardımcısı   
   
Prof. Dr. Ahmet CAN   
   
Enstitü Müdürü / Üye   
   
Dr. Öğr. Üyesi Sibel   DOĞAN   
   
İktisadi İdari ve   Sosyal Bilimler Fakültesi / Üye   
   
Prof. Dr. Ahmet Mucip   GÖKÇEN   
   
Mühendislik ve Doğa   Bilimleri Fakültesi / Üye   
   
Prof. Dr. Ahmet CAN   
   
Sağlık Bilimleri   Fakültesi / Üye   
   
Prof. Dr. Ömer ÇETİN   
   
Spor Bilimleri   Fakültesi / Üye   
   
Prof. Dr. Hüseyin   Can İKİZLER   
   
Sanat Tasarım ve   Mimarlık Fakültesi / Üye   
   
Prof. Dr. Neşe ATİK   
   
Meslek Yüksekokulu /   Üye   
   
Öğr. Gör. Şebnem   TAMER   
   
Sağlık Hizmetleri   Meslek Yüksekokulu / Üye   
   
Öğr. Gör. Güler   BÜYÜKYILMAZ   
   
Genel   Sekreter / Üye   
   
Aylin SUÇIKARAN   
   
Yazı İşleri Ofisi / Üye   
   
Yelda DOĞAN   
   
Kalite Süreci Takip   Birimi Yöneticisi / Üye   
   
Dr. Öğr. Üyesi   Yıldırım ERBAŞ   
   
Kalite Süreci Takip   Birimi Yönetici Yardımcısı / Üye   
   
Dr. Öğr. Üyesi Semra   BAYSAN   
   
Kalite Komisyonu   Öğrenci Temsilcisi   
   
Ender ARSLAN   
   
Sekretarya   
   
Öğr. Gör. Gamze   YETGİN   

 

Komisyonun görevleri aşağıdaki şekildedir:

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme
çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya, onanlanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında anasayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermektir.