Otizm Destek ve Eğitim Ofisi

Otizm Destek ve Eğitim Ofisi

Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER Koordinatör
Dr. Öğr. Üyesi Sibel DOĞAN Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Hakan Levent GÜL Üye
Doç. Dr. Erkan ÇALIŞKAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe TANŞU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sevim AKŞİT Üye
Çağdaş ÇELİK Üye