Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Hüseyin Refik BURGUT (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyoistatistik A.B.D.)
Prof. Dr. Okan YILLAR (Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Böl. Tıbbi Farmakoloji A.B.D.)
Prof. Dr. Sadettin ÇALIŞKAN                                            (Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji A.B.D.)
Prof. Dr. Haydar SUR (Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D.)
Doç. Dr. Necati KAPLAN (İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı)
Prof. Dr. Ufuk TOPUZ (İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Anestezi Programı)
Dr. Öğr. Üyesi Faik Alper AKSOY (İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Anestezi Programı)
Dr. Öğr. Üyesi Bülent TATAR (İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü)
Dr. Öğr Üyesi Fuat BULUT (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbı Hizmetler ve Teknikler Bölümü Odyometri Programı)
Arş. Gör. Merve KIRMACI Sekreterya