Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu

   
AKADEMİK   PERFORMANS DEĞERLENDİRME KOMİSYONU   
   
Prof. Dr. Ahmet CAN   
   
Başkan   
   
Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER   
   
Üye   
   
Prof. Dr. Ömer ÇETİN   
   
Üye   
   
Dr. Öğr. Üyesi Saime TAPHASANOĞLU   
   
Üye