Mevzuat Komisyonu

Mevzuat Komisyonu

İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosu sevk ve idaresindeki Mevzuat Komisyonu, mevzuat çalışmaları kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

  1. İhtiyaç duyulan alanlarda yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuat önerisi çalışmaları yapmak,
  2. Üniversite için kabul edilmiş bulunan düzenlemeleri yenilemek, gözden geçirerek sadeleştirmek ve birbiri ile uyumunu sağlamak,
  3. İlgili birimlerden gelen mevzuat değişiklik taleplerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yapmaktır.

 

Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR Başkan
Doç. Dr. Çiğdem ÖNER Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayla ÖZTÜRK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Bahar ATMACA DEMİR Üye
Aylin SUÇIKARAN Genel Sekreter / Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe TANŞU Üye
Öğr. Gör. Duygu Hidayet ARDA BAĞCE Üye
Öğr. Gör. Murat Alper GÜVEN Üye
Arş. Gör. Özlem ÖZTÜRK Sekreterya
Dilistan Şule MARAŞ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Dilek AKSAKAL Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı