Havacılık Komisyonu

Havacılık Komisyonu

ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Mustafa KARA Başkan
Öğr. Gör. Serap DAŞ Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Şebnem TAMER Üye
Öğr. Gör. Alper GÜRCAN Üye
Öğr. Gör. Cemil GÜNER Üye