Etik Kurulu

   
ETİK KURULU   
   
Prof. Dr.-Ing Ahmet CAN   
   
Başkan   
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN    
Üye   
Prof. Dr. Ömer ÇETİN    
Üye   
Prof. Dr. Mustafa KARA    
Üye   
Prof. Dr. İlyas Erdal    
Üye   
Doç. Dr. Çiğdem ÖNER    
Üye   
Dr. Öğr. Üyesi Sibel DOĞAN    
Üye   
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe TANŞU    
Üye   
Dr. Öğr. Üyesi Ayla ÖZTÜRK Üye 
Dr. Öğr.  Üyesi Aylin TÜRKSEVER TETİKER    
Üye   
   
Arş. Gör. Merve KIRMACI   
   
Raportör