Mevzuat, Yönetmelikler, Usul ve Esaslar

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Ana Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı : 09.09.2022 Tarih - 2022/22-01)

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlıklı Yaşam, Egzersiz ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı:  24/03/2021 Tarih ve 2021/06-08 Sayılı)

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

YÖK Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Çift Anadal ve Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

YÖK Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

YÖK Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

YÖK Eğitim Programları Danışma Kuruluna Dair Yönetmelik

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

YÖK Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

YÖK Kalite Güvencesi Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

YÖK Ödül Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

YÖK Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

GörüntülemeK için lütfen TIKLAYINIZ

 

YÖK Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

YÖK Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

YÖK Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Yaz Öğretim Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUPAM) Yönetmeliği

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği    

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Tarım Hayvancılık ve Gıda Uygulama,Teknoloji ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Görüntülemek için TIKLAYINIZ 

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfı ve Yabancı Dil Dersleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Görüntülemek için TIKLAYINIZ 

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mevzuat Komisyonu Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Burs Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Erasmus+ Programı Yönergesi

(23.06.2021 tarih ve 2021/16-06 sayılı Senato Kararı )

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi 

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı : 25.01.2023 - 2023/01-14)

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Akademik Personel Performans Değerlendirme ve Teşvik Yönergesi

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı : 08.04.2020 -  2020/12-5)

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Diploma Düzenlemesine İlişkin Yönerge

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı : 23.05.2018 -  2018/12-04)

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Kütüphane Çalışma Esasları Yönergesi

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı : 24.03.2021 -  2021/06-04)

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağı Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Programı Yönergesi

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı : 13.08.2021 - 2021/18-04 )

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

 

İç Mimarlık Bölümü Proje Dersleri Uygulama ve Değerlendirme Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

 

Mimarlık Bölümü Proje Dersleri Uygulama Değerlendirme Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı : 01.11.2017 -  2017/11-03)

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Mesleki Alan Uygulaması Dersi Yönergesi

(01.06.2023 tarih ve 2023/10-02 sayılı Senato Kararı)

Görüntülemek için TIKLAYINIZ. 

 

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uygulama Esasları Yönergesi

(01.06.2023 tarih ve 2023/10-01 sayılı Senato Kararı)

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı : 29.05.2017 -  2017/05-03)

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Taşıt Kullanım Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Yayın Komisyonu Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Staj Yönergesi

(23.06.2021 tarih ve 2021/16-07 sayılı Senato Kararı )

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar ile Araştırma Geliştirme Yayın Faaliyetleri Etik Kurul Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Öneri ve Talep Değerlendirme Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönerge

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Destek Hizmetleri Özel Güvenlik Birimi Amirliği Görev ve Çalışma Yönergesi 

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi İşletmesi İşletme Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Muafiyet, Denklik, İntibak ve Not Transfer İşlemleri Yönergesi

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı : 05.03.2020 -  2020/06-3)

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı : 22.04.2020 -  2020/14-4)

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Projeler ve AR-GE Ofisi Yönergesi

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı : 22.04.2020 -  2020/14-5)

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Ofisi Yönergesi

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı: 30.12.2021 - 2021/28-05

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Yönergesi

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sosyal Sorumluluk ve Araştırma Ofisi Yönergesi

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Adli Bilimler Uygulama ve Araştırma Ofisi Yönergesi

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Klinik Uygulama Dersleri Yönergesi

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı : 14.08.2020 tarih ve 2020/23-06 sayılı)

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı : 04.10.2022 tarih ve 2022/23-13 sayılı )

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Arşiv Yönergesi

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı : 11.11.2020 tarih ve 2020/28-03 sayılı) 

Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı : 18.11.2020 tarih ve 2020/29-04 sayılı)

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Önlisans/ Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı:30.11.2020 tarih ve 2020/30-05 sayılı)

Görüntülemek için TIKLAYINIZ              Eklerini Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi İnsan Kaynakları Ofisi Yönergesi

(06.04.2021 tarih ve 2021/08-05 sayılı Senato Kararı)

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ders ve Sınavları Takip ve Değerlendirme Komisyonu Yönergesi

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı:19.10.2020 tarih ve 2020/26-9 sayılı)

Görüntülemek için TIKLAYINIZ 

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Otizm Destek ve Eğitim Ofisi Yönergesi

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı : 01.08.2023 -  20203/14-02)

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Çalışma Yönergesi

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Klinik Psikoloji (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Staj Yönergesi

(Senato Karar Tarihi ve Sayısı: 17.02.2021 tarih ve 2021/04-04 sayılı)
 
 
 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Demirbaş Yönergesi
 
(Senato Karar Tarihi 14.04.2021 -  2021/09-03 sayılı Senato Kararı)
 
 
 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Enerji Yönetim Birimi Yönergesi
 
(Senato Karar Tarihi 26.11.2021 - 2021/24-01 Sayılı Senato Kararı)
 
 
 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Uygulama Dersleri Yönergesi
(25.01.2023 Tarih ve 2023/01-09 Sayılı Senato Kararı)
 
 
 
Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

OMBUDSMANLIK BİRİMİ YÖNERGESİ Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

Öğrenci Disiplin Soruşturması

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Danıştay Kararları

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Danıştay Ek Süre

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

53. Madde

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Alt Ceza

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Dizi Pusulası

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

İnceleme İsteme

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Savunma Davet

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Savunma Davet Tebliğ

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Sicil Özeti İsteme

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Sikayetçi Davet Tebliği

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Şikayetçi İfade Tutanağı

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Şikayetçi İfade Çağrı

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Son Savunma Soruşturma Raporu

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Soruşturma Dosyasının Teslim Üst

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Soruşturma Hazırlık Tutanağı

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Soruşturma Raporu

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Soruşturmacı Atama

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Soruşturulan Davet Tebliğ

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Soruşturulan Davet Yazısı

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Soruşturulan İfade Tutanağı

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Yurt Dışı Bilimsel Toplantılara Katılım Desteği İçin Başvuru Koşulları

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Mühendislik Bölümleri İşyerinde Uygulama (Staj) Usul ve Esasları

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri İşyerinde Uygulama (Staj) Usul ve Esasları

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencilerinin Başarı Sıralamaları Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Mimari Proje Dersleri Uygulama ve Değerlendirme Yönergesi

(25.01.2023 Tarih ve 2023/01- 11 Sayılı Senato Kararı)

Görüntülemek için tıklayınız.

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimaride Temel Tasarım ve Mimari Tasarım (Proje) Dersleri Uygulama Yönergesi

(25.01.2023 Tarih ve 2023/01- 10 Sayılı Senato Kararı)

Görüntülemek için tıklayınız. 

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Zorunlu Staj Yönergesi

Görüntülemek için tıklayınız.