Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Üniversitenin tüm altyapı ve ulaşım hizmetleri ile yapı ve emlak işlerini yürütür; gerekli olan araç, gereç, mal ve malzemenin teminini sağlar, kaydını tutar. İhtiyaç duyulan hizmet ve faaliyetlerin zamanında, ekonomik ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi için mevcut olan işgücü, finans ve malzeme kaynaklarının optimum bileşimini sağlar. 

Destek Hizmetleri Dairesi olarak;

  • Binanın, personelin ve öğrencilerin güvenliğini "profesyonel firmalarca" sağlamak ve denetlemek
  • Temizlik işlerinin uzman ekiplerce ve modern ekipmanlar ile yapılmasının sağlanması ve kontrolünü yapmak
  • Yemek, kafeterya ve sosyal mekanların kaliteli ve ehil personelce veya firmalarca yürütülmesi, takip ve denetlenmesi işlerini yapmak
  • Bakım Onarım, ısınma, barınma, bahçe ve çevre düzeni işlerini yürütmek
  • Sivil Savunma ve çevre güvenliği ekiplerini kurarak işlevsel hale getirmek ve denetlemek
  • Gerektiğinde Üniversite adına temsil ve ağırlama işlerini yürütmek, çelenk koyma işlemlerini yerine getirmek.
  • Ayniyat, demirbaş kayıt işlemleri ile depolama işlemlerini yürütmek.


Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı; Misyon
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, üniversitemizin politikaları dâhilinde, eğitim ve öğretimin aksamayacağı şekilde, güvenlik, temizlik, yemekhane ve kantin hizmetlerinin, altyapı ve ulaşım hizmetleri ile yapı ve teknik işlerini yürütür. Gerekli olan araç, gereç, mal ve malzemenin teminini sağlar, kaydını tutar. İhtiyaç duyulan hizmet ve faaliyetlerin zamanında, ekonomik ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi için mevcut olan işgücü, finans ve malzeme kaynaklarının üniversitemizin gereksinimleri doğrultusunda hizmetin devamlılığını sağlamaktır.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı; Vizyon
Üniversitemizin vizyonu ile uyumlu, Verilen görevleri yerinde ve zamanında, kurumun menfaatlerini ön planda tutarak, doğruluğu, gerçekliği, hesap verme, adil ve ilkeli olmayı, teknolojik gelişmelerden yararlanarak vereceği hizmet ile üniversitemizdeki diğer birimlerle koordineli çalışarak, bu birimlerin görevlerini en üst seviyede yerine getirebilmeleri için Başkanlığımızın görevleri sınırlarında kalmak kaydı ile en üst desteği vermek.