Stratejik Plan Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa KARA Başkan
Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR Üye
Dr. Öğr. Üyesi Semra BAYSAN Üye
Aylin SUÇIKARAN Üye
Dilek AKSAKAL Üye