Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Prof.   Dr.Ömer ÇETİN Başkan
Dr. Öğr. Üyesi   Kemal Hakan TEKİN Üye
Dr. Öğr.   Üyesi Ayşe TANSU Üye
Dr. Öğr.   Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK Üye
Doç. Dr. Çiğdem ÖNER Üye
Dr. Öğr. Üyesi   Ayla OKAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi   Fatma MERT BİBEROĞLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi   Bahar ATMACA DEMİR Üye
Dilek AKSAKAL Öğrenci İşleri Daire   Başkanı / Üye
Arş. Gör.   Merve KIRMACI Sekreterya