Engelli Öğrenci Birimi

Engelli Öğrenci Birimi

Engelli Öğrenci Birimi yükseköğretim kurumları engelliler danışma ve koordinasyon yönetmeliği uyarınca aşağıdaki üyelerden oluşturulmuştur. 

Prof. Dr. Ömer ÇETİN     Başkan
Prof. Dr. İbrahim YÜKSEL     Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Hakan TEKİN    Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sevim AKŞİT Spor Bilimleri Fakültesi/ Üye
Öğr. Gör. Yonca Yavuz AKÇAY Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/ Üye
Öğr. Gör. Elif TÜREL Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Üye

Komisyonun görevleri aşağıdaki gibidir. 

a) İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin programlarından birine kayıt olan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri zaman boyunca ihtiyaçlarını karşılamak ve ortaya çıkması muhtemel engeller için çözüm üretmek

b) Engelli öğrencilerin öğretime devam ettiği sürece ders ortamlarını uygun hale getirmek, araç gereç ve özel ders materyallerini temin etmek

c) Engelli öğrencilere yönelik çalışmalar yapmak, üniversite bünyesinde yer alan öğretim elemanlarına ve öğrencilere seminerler düzenleyerek onların farkındalık düzeyini arttırmak.