Kadın Hakları Eylem Planı Komisyonu Tarafından Tarihsel Perspektifte Kadın Konulu Seminer Gerçekleştirildi

08 Mar, 2024
Kadın Hakları Eylem Planı Komisyonu Tarafından Tarihsel Perspektifte Kadın Konulu Seminer Gerçekleştirildi

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mehmet Balcı Yerleşkesi’nde 8 Mart 2024 Cuma günü Kadın Hakları Eylem Planı Komisyonu tarafından düzenlenen “Tarihsel Perspektifte Kadın” konulu seminer gerçekleştirildi. 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer ÇETİN’in açılış konuşmasının ardından üniversitemiz Kadın Hakları Eylem Komisyonu Başkanı Öğr. Gör. Elif TÜREL’in konuşması ile seminer devam etti.

Rektörlüğümüze bağlı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığından Hulkiye AKOL’un konuşmacı olarak katılım sağladığı seminerde, tarih boyunca kadınların yaşadığı deneyimlerin incelendiği ve kadınların toplum içindeki yerinin nasıl şekillendiğini anlamak için derinlemesine bir analiz sunmuştur. Antik çağlardan modern dünyaya kadar, farklı medeniyetlerin ve kültürlerin kadına yaklaşımı incelenerek ve kadınların sosyal, ekonomik ve politik rolleri hakkında bilgiler verildi. 

Etkinlik sonunda bizlere verdiği değerli bilgilerden dolayı, Dr. Öğr. Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK konuşmacımız Hulkiye AKOL’a plaket takdiminde bulundu.