Final Haftası Uygulamalı Sınavlar Gerçekleştirildi

13 Şub, 2024

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Kadıköy Uygulama ve Araştırma Yerleşkesinde Spor Bilimleri Fakültesi tarafından uygulamalı sınav gerçekleştirildi.

Genel Cimnastik veya cimnastik, bedeni, fiziksel yapısını düzeltme güçlendirme ve geliştirme amacıyla düzenli hareket ettirme sanatıdır. Denge, güç, antrenman esneklik, çeviklik, koordinasyon ve dayanıklılık gerektiren fiziksel egzersizleri içerir. Bedeni çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü genel jimnastiğin kapsamına girer. Bu bir disiplindir. Öğrencilerimiz derste bu fiziksel egzersizleri aşama aşama öğrenmiş ve uygulamaya dökmüştür.

Genel Cimnastik Hareket Eğitimi, gösteri amaçlı yapılmakta olan bu branşta her ülke kendi yarışma kurallarını belirlemektedir. Müzik eşliğinde serbest spor giysileri ya da kostüm ve taşınabilir her türlü aracın kullanılabileceği içerisinde dans, çeşitli cimnastik hareketleri olan hatta belli bir temayı işleyen ve estetik görünüm ağır basan bir grup cimnastiğidir. Bu grup cimnastiğine uygun final haftası için çalışmalar yapılmış ve ortaya bir koreografi çıkartılmıştır.

Yalnız erkek, yalnız kadın olabileceği gibi karma olarak da serbest ve zorunlu hareketler vardır. Düz takla, ters takla, omuz takla, el-baş amudu, çember, amut, kartvil, küçük köprü, büyük köprü, yunus takla, spagat, planör, kartal, mum duruşu, çakı duruşu ile temel cimnastik duruşlarıdır. Zorunlu hareketler önceden belirlenmiş hareketlerdir. Serbest hareketler cimnastikçilerin kendilerinin düzenledikleri kendilerine özgün hareketlerdir ve yarışmacıların en başarılı yönlerini gösterebilmek amacını taşırlar. Öğrencilerimizin tercihine bırakılan bu seçimler doğrultusunda ortaya bir uygulama çıkartılmıştır.

Genel Cimnastik Hareket Eğitimi Uygulamalı dersi kapsamında gerçekleştirilen uygulamalı sınavda, öğrencilerimiz bu disiplinde dönem sürecinde bilgi ve deneyimlerini final haftasında hazırladıkları koreografilerle şenlik şeklinde gerçekleştirdi. Final haftası stresini azaltan sınavımızda üzerine serbest zaman ayırıp hem çalışıp hem de eğlenerek uygulamaya dökmüştür. Ekip ruhunun, birlik ve beraberliğin de öğrencilerimize aşılandığı sınavımız tamamlanmıştır.