Mimari Sulu Boya Atölyesi Etkinliği Gerçekleştirildi

09 Oca, 2024

Mimari Sulu Boya Atölyesi: Franz Kafka'nın Edebi Eserlerinde Mekânda Deneyimlenen Duyusal Katmanlar

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin katılımı ile “Franz Kafka'nın Edebi Eserlerinde Mekânda Deneyimlenen Duyusal Katmanlar” isimli mimari sulu boya atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

Atölye çalışması; Prof. Dr. Beyhan Bolak Hisarlıgil, Öğr. Gör. Damla Katuk, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Atmaca Demir, Arş. Gör. Serengül Şarlı ve Arş. Gör. İldem Dinar’ın yürütücülüğünde gerçekleştirildi. Yazar Franz Kafka’nın edebi eserlerinde eser karakterleri tarafından deneyimlenen mekanlarda, kullanıcıda harekete geçen duyusal birlikteliğin keşfedilmesi ve suluboya tekniğinin şeffaflık özelliğinden yararlanılarak bu birlikteliğin “katman katman” ifade edilmesi üzerine çalışmalar yapıldı. Öğr. Gör. Damla Katuk’ un “Duyusal Katmanların Keşfi” üzerine yapmış olduğunu sunumun ardından Dr. Öğr. Üyesi Bahar Atmaca Demir “Franz Kafka Eserlerinin Sinemadaki Temsilleri” başlıklı sunumu ile Orson Welles’in-Dava, Michael Haneke’nin- Şato filmleri üzerinden Kafka’nın sinema-mekân okumaları üzerine farklı bir bakış geliştirdi. Öğrenciler, mimarlık, edebiyat ve sinema ara kesitinde sulu boyanın katmanlanış hikayesini deneyimledikleri üretimler gerçekleştirdiler.