Bilim ve Teknoloji Haftası: Bilimin Işığında Teknoloji

13 Mar, 2024
Bilim ve Teknoloji Haftası: Bilimin Işığında Teknoloji

   Küreselleşme ile birlikte dünya üzerinde meydana gelen ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunlar ve gereksinimler doğrultusunda insanlar refah düzeylerini artırmak, ekonomiyi güçlendirmek ve toplum yaşamlarını kolaylaştırmak için bilim ve teknolojiye yönelmiş ve hatta yön vermişlerdir. Son yıllarda bilginin çok hızlı bir şekilde elde edilmesi, ulaşılması, saklanması ve ihtiyaç görüldüğü takdirde kullanılmasıyla birlikte bilim ve teknoloji daha da önem kazanmıştır. Günümüzde ise bilimsel araştırmalar, yöntemler ve incelemelerin sonucunda teknoloji adına yapılan çalışmalar ve gelişmeler sayesinde toplumlar gelişmeye devam etmektedirler. Bu sebeple, gelişen toplumlar için farkındalık oluşturabilmek adına bilim ve teknoloji ile ilgili eğitimler, seminerler, konferanslar, etkinlikler vb. düzenlenmektedir. Ülkemizde ise bu farkındalığı oluşturabilmek için bilgiye, bilime, bilimsel düşünceye, teknoloji ve teknolojik gelişmelere dikkat çekmek adına 8-14 Mart tarihlerinde Bilim ve Teknoloji Haftası kutlanmaktadır. Bilim ve Teknoloji Haftasının kutlanmasındaki bir diğer amaç da, ülkemizde bilgi toplumu oluşturma çabasına bağlı olarak, insanların bilgi ve becerilerine göre üretim kapasitesinin arttırılmak istenmesidir. Oluşturulmak istenilen bilgi toplumu için Türk Milletinin çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmasını hedefleyen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 1922 yılında bilimin önemini şu sözlerle dile getirmiştir: “Evet; ulusumuzun siyasal toplumsal yaşamında ulusumuzun düşünce bakımından eğitiminde de kılavuzumuz bilim ve fen olacaktır." İşte bu hususta biz de İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak bilim ve teknoloji yolunda ilerleyen adımlarla yolumuza devam etmekteyiz. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Programcılığı Programı öğrencilerinin de bilim ve teknoloji ile ilerleyebilmeleri adına müfredatımızda yenilikçi düşünme yapısına uygun derslere yer vermekteyiz. Çok yaygın olarak kullanılan ve teknolojide büyük gelişmelere sebep olan Yapay Zekâ, Siber Güvenlik, Mobil Programlama gibi alanları ders olarak müfredatımıza eklemiş bulunmaktayız. Aynı zamanda bilişim alanında yer alan kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen saha gezileri ile birlikte öğrencilerimizin daha geniş bir bakış açısına sahip olacakları düşüncesindeyiz. 
    

     Son olarak, bilim ve teknoloji sayesinde gelişmelerin devam edeceği ve buna bağlı olarak insanların eğitim ve öğretim ile birlikte bu bilince ulaşarak insan yaşamını ilgilendiren her türlü durum ve olguya katkı sağlayabileceklerini bilmeleri önem taşımaktadır. Bilim ve Teknoloji Haftasının, bilim ve teknolojinin çok daha fazla gelişmesi için ve bilinçli teknoloji kullanımının yaygınlaşmasına da vesile olmasını diliyorum.

Öğr. Gör. Burcu GÜLDÜREN FİDANCI