“İstikbal Göklerdedir”

07 Ara, 2023

Geçmiş zamanlardan bu yana uçma isteği insanların hayallerini süslemiştir. Tarih boyunca insanlar kuşlara özenmiş ve kuşlar gibi gök yüzünde olmayı istemiştir. Bu istek tarihte birçok uçma girişimini beraberinde getirmiştir. Çeşitli girişimlerin ardından 1490 yılında havacılığın ilk yazılı tarihi Leonardo Da Vinci’nin kanat tasarımıyla başlamıştır. 1903 Yılında Wright kardeşler tarafından gerçekleştirilen ilk uçak uçuşunun ardından havacılıkla ilgili araştırmalar hız kazanmıştır. Teknolojik gelişmelerle paralel olarak havacılık sektörünün gelişimi de hızla devam etmiştir. 1. Dünya Savaşından sonra askeri ve sivil amaçlı havacılık faaliyetleri önemli ölçüde birbirlerinden ayrılmıştır. Askeri amaçlı havacılık faaliyetlerinin kapsamı dışında kalan ve havacılıkla ilgili olan bütün faaliyetler sivil havacılık faaliyetleri kapsamında değerlendirilmeye başlanmıştır. Mithat Nuri, Bedriye Tahir Gökmen, Sabiha Gökçen, Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Ali Yıldız gibi önemli isimler sayesinde Türkiye’de havacılığın gelişimi hız kazanmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk “İstikbal Göklerdedir” diyerek Türkiye’de havacılığın gelişiminin önemini vurgulamış, 1925 yılında Türk Tayyare Cemiyeti’nin (Türk Hava Kurumu) kurulmasına karar vermiştir. Sivil havacılık sektöründe hava seyrüseferinin emniyetli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası kapsamda çeşitli kurumlar varlığını sürdürmektedir. Bunlardan biri olan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), 1992 yılında 7 Aralık tarihini “Uluslararası Sivil Havacılık Günü” olarak ilan etmiştir. Dünya çapında kutlanan bu gün sayesinde havacılığın tüm alanlarında işbirliği sağlamak ve havacılığın sosyal ve ekonomik anlamda önemini vurgulamak amaçlanmıştır.

 Öğr.Gör. Şebnem TAMER